Vrijwilligers informatie Eemvallei Zuid

Aanleg voedselbos Eemvallei

 

De aanplant van het Voedselbos Eemvallei Zuid is vertraagd als gevolg van aanvullende eisen die de gemeente Almere heeft gesteld in verband met de te verwachten archeologische waarden. Vanwege het verplichte aanvullend archeologisch onderzoek kunnen wij op zijn vroegst pas in november 2019 starten met de aanplant van het voedselbos langs de Tureluurweg in Almere Oosterwold.

 

De basisstructuur van het Voedselbos Eemvallei Zuid zal machinaal worden aangelegd. Binnen deze basisstructuur zal de rest van het plantgoed handmatig worden aangeplant. Als u daarbij een handje wilt helpen, dan verwelkomen wij u graag als vrijwilliger! Als er zich geen nieuwe vertragingen voordoen gaan we vanaf november 2019 tot en met maart 2020 voornamelijk in de weekenden speciale plantdagen organiseren voor vrijwilligers. Hiernaast kunt u zich aanmelden voor de volgende activiteiten waarmee u een gewaardeerde bijdrage kunt leveren aan de realisatie van het voedselbos in de Eemvallei Zuid.

Aanplanten - Het gaat in deze beginfase uitsluitend om de aanplant van bomen en struiken op de locaties van het voedselbos aan weerszijden van de Tureluurweg in Almere Oosterwold. Wij zorgen voor de benodigde gereedschappen, materialen, begeleiding en eten en drinken.

Coördineren van de aanplant - Hierbij begeleidt u een of meerdere groepen vrijwilligers bij de aanplant. U gaat over de verdeling van het plantmateriaal en het uitzetten met planters op locatie.

Catering - Dit betreft de verzorging van het eten en drinken voor de vrijwilligers tijdens de pauzes op de plantdagen. Wij zorgen er vanzelfsprekend voor dat er op de plantdagen voldoende (lekkers ;-) te eten en drinken aanwezig is.

Eigen idee - Indien u (bovendien) op een ander wijze kan en wil helpen bij de aanleg van het voedselbos, dan kunt u dat hiernaast ook aangeven. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld EHBO, kinderopvang op de plantdagen, et cetera.

Als u zich hiernaast aanmeldt, dan zouden wij ook graag weten wanneer u beschikbaar bent (bv. alleen in de weekenden of ook door de weeks) en of u eenmalig beschikbaar bent, of vaker. Na aanmelding, ontvangt u van ons een mail ter bevestiging en te zijner tijd ook nadere informatie en instructies. Via de mail houden wij u graag op de hoogte van de voortgang en de planning van de werkzaamheden. Voor de mensen die zich aanmelden voor ‘coördinatie van de aanplant’ organiseren wij te zijner tijd nog een speciale informatiemiddag of -avond.

Ja, ik help mee voedselbos Eemvallei te realiseren:
> Aanplanten
> Coördineren van de aanplant
> Catering
> Eigen idee
> Eenmalig
Aanmelding vrijwilliger Eemvallei

Bedankt voor de inzending!

Stichting voedselbosbouw Nederland