Bestuursleden

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey YouTube Icon
Marc Buiter

Ondernemer duurzame gebiedsontwikkeling en circulaire economie

​Marc is zelfstandig entrepreneur onder de naam Embergy Consulting – kortweg: Embergy – en secretaris voor het bestuur van de stichting Voedselbosbouw Nederland. Als entrepreneur werkt Marc graag samen met koplopers aan de co-creatie en realisatie (!) van grensverleggende vernieuwingen (systeeminnovaties) die de transitie naar een duurzame samenleving kunnen versnellen en versterken. Een voedselbos is een goed voorbeeld van zo’n duurzame systeeminnovatie. Bij zijn werkzaamheden bouwt Marc voort op een uitgebreide werkervaring met vele duurzaamheidsprojecten en –initiatieven op het snijvlak van stad, landbouw en natuur in Nederland. Als generalist op het gebied van duurzaamheid is hij de afgelopen jaren werkzaam geweest bij onder meer Urgenda (als secretaris voor het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling), de VROM-raad en de gemeente Zaanstad.

 
Evelyn Derksen

Landschapsontwerper| Voedselbosbouwer | Docent

Evelyn Derksen is landschapsontwerper en heeft een eigen ontwerpstudio in Zeewolde; Plantschap. Zij ontwerpt op ieder schaalniveau met het accent op beplanting en het vervlechten van natuurwaarden in ieder plan. Heel vanzelfsprekend dat zij foodforestry op haar pad vond.

In 2015 heeft zij de masterclass voedselbossen gevolgd en deze materie sluit goed aan bij haar eigen visie dat we als mensen op ieder niveau kunnen samenwerken met de natuur. Evelyn heeft eerder gewerkt als docent, (tentoonstellings)-vormgever en ontwerptekenaar. Ze is te omschrijven als creatief multitalent met passie voor de natuur. Naast haar werk als landschapsontwerper schrijft ze voor de bomenbieb.nl, geeft ze lezingen over en cursussen in voedselbosbouw, maakt ze af en toe een website en is ze bestuurslid van Stichting Voedselbosbouw Nederland.

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Pinterest Icon
 • Grey Instagram Icon
 
 • Grey Facebook Icon
Wouter van Eck

Voedselbosbouwer | Docent | Boer

 

Wouter van Eck was docent aan de universiteit van Nijmegen voordat hij als campagneleider Landbouw en Voedsel bij Milieudefensie in Amsterdam ging werken. Vervolgens was hij enige jaren directeur bij Stichting Floron (kennisinstituut inheemse flora). Als nevenfunctie was hij 12 jaar gemeenteraadslid in Nijmegen. Ook was hij Statenlid in Gelderland. Vanaf 2009 heeft Wouter het voedselbos Ketelbroek (2,42 ha) ontworpen en aangelegd, vooralsnog het grootste en meest diverse voedselbos van Nederland. Wouter volgde in Engeland de cursus Advanced Forest Gardening bij de Agroforestry Research Trust. Hij geeft sinds 2012 lezingen, presentaties en cursussen over voedselbossen, onder meer als gastdocent bij de vakgroep Farming Systems Ecology van de WUR.

Ook is hij betrokken bij ontwerp en aanleg van een groeiend aantal projecten, zoals Voedselbos Kralingen (Rotterdam), Voedselpark Beek (Berg en Dal), Voedselbos Mijn Stadstuin (Amsterdam), Voedselbos Novio (Nijmegen) en Voedselbos Roggebotstaete (Dronten).

 
 • Grey LinkedIn Icon
Bart Lensink

Landbouwkundig ing. | organisatieadviseur

Bart is sinds 2005 zelfstandig organisatieadviseur. Hij adviseert organisaties op het gebied van financiële sturing en veranderkundig management, vaak op het snijvlak van publiek-private samenwerking. In zijn vrije tijd is Bart actief in de natuur en is hij als vrijwilliger gids in het Oostvaardersplassengebied.

Zijn passie voor de natuur werd hem al jong met de paplepel ingegoten en was voor hem de belangrijkste drijfveer om tropische landbouw te studeren. Na zijn studie is Bart 13 jaar als landbouwkundige werkzaam op het gebied van duurzaam beheer van landbouwprojecten in de binnenlanden van Latijns-Amerika en Afrika. Daar doet hij ervaring op die hem vandaag de dag als organisatieadviseur nog van pas komt: resultaat behalen met respect voor mens en natuur.

Als penningsmeester van de stichting Voedselbosbouw Nederland bewaakt Bart de financiën van het samenwerkingsverband Eemvallei Zuid in Flevoland.

Fransjan de Waard

Landbouwkundig ir. | Pionier permacultuur | docent

 

Fransjan de Waard is sinds de verschijning van het Brundtland-rapport in 1987 bezig met het vormgeven van duurzaam landgebruik, en opereert vanaf 1993 als zelfstandige vanuit De Waard Eetbaar Landschap in de voorhoede van de voedseltransitie. Dankzij zijn studie tropische bosbouw waren voedselbossen met hun diversiteit en ecologische robuustheid het ultieme referentiekader, en vormde ook de agroforestry een waardevolle belofte; zijn vroege kennismaking met de permacultuur voegde daar de ontwerpdimensie aan toe. In 1996 introduceerde hij het concept van voedselbossen in zijn boek Tuinen van Overvloed– permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op Aarde, dat met twee heruitgaven het standaardwerk voor de permacultuur in het Nederlandse taalgebied werd. In 2012 kreeg De Waard een Groen Lintje voor zijn inzet voor de stadslandbouw en voedseldemocratie. Hij maakte de internationaal bekroonde film Bodemboeren, en haalde ter inspiratie 's werelds 'meest innovatieve boer' Joel Salatin naar Nederland. Hij woont in de zelfgebouwde ecologische Aardehuis-wijk in Olst, en bouwt ook daar mee aan een regionaal voedselsysteem.

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Facebook Icon
 
foto stijn 1.JPG

stijnheijs@voedselbosbouw.org

M: +31 6 14 55 59 89

Stijn Heijs

Stijn Heijs is sinds 2010 zelfstandig interim manager op het gebied van stevige veranderprocessen bij bedrijven in de profit sector.  Stijn is zoon van een supermarktondernemer en heeft een zeer lange ervaring op het gebied van het managen van agrifood productie en afzet ketens. Hij studeerde zowel werktuigbouwkunde, bedrijfskunde op HBO niveau en heeft een masterstudie in marketing gedaan. Na zijn studie heeft Stijn merendeels als commercieel of algemeen manager agrifood bedrijven aangestuurd. Waarvan tevens een groot aantal jaren in het buitenland. In zijn vrij tijd is Stijn zeer actief in de natuur en duurzaamheid. Hij is jaren voorzitter geweest van een natuurwerkgroep en daarmee actief geweest met bosbeheer. Hij is initiatiefnemer en voorzitter van de zonne-energie coöperatie in Overloon. Stijn is eigenaar van een voedselbos van 1,3 ha in Overloon en is coördinator van een voedselbossen netwerk in noordoost Brabant en noord Limburg. Hij maakt zich sterk voor fundraising voor de stichting alsmede de ontwikkeling van een rendabele afzet van de toekomstige voedselbossen oogst.

Bestuursondersteuning

Isabelle van der Zanden

Biologe | Bodemkundige | Boer

 

Isabelle van der Zanden is in 2017 afgestudeerd als biologe en bodemkundige. Tijdens haar studie heeft ze onderzoek gedaan naar de waterhuishouding en het microbiële bodemleven van boslandbouwsystemen (‘agroforestry’). Zowel tijdens als na haar studie heeft ze een warme belangstelling ontwikkeld voor voedselbossen, waardoor ze al snel uitkwam bij de stichting Voedselbosbouw. Voor de stichting Voedselbosbouw is ze momenteel bezig met de start van een langdurige monitoringsstudie naar de meetbare effecten van voedselbossen op de koolstofopslag en de vitaliteit en biodiversiteit van de natuur. Dit onderzoek wordt voorbereid in overleg en samenwerking met verschillende  onderzoeksinstellingen en hogescholen. Daarnaast ondersteunt ze de stichting bij de coördinatie van vrijwilligers, het bevorderen van draagvlak en enthousiasme in de omgeving van voedselbossen en de communicatie. Haar energie, enthousiasme en inhoudelijke kennis van ecologie en ecologische voedselproductie zullen goed van pas komen bij de verdere ontwikkeling van voedselbossen. Naast haar werk voor de stichting is ze mede-eigenaar van de zelfoogstuin Tuinen van Hartstocht aan het Gein. 

Isabelle_edited.jpg
Stichting voedselbosbouw Nederland