Doneer aan fonds 'CO2 de boom in'

Elke boom die voor de lange termijn de grond in gaat, legt CO2 uit de atmosfeer vast in zijn weefsels. Daarom is de aanplant van bos een directe en effectieve rem op de opwarming van de Aarde.


Voedselbossen zijn een eigentijdse vorm van landgebruik waarin natuur en landbouw zich weer met elkaar verzoenen. Stichting Voedselbosbouw Nederland timmert volop aan de weg om ze een passende plek te geven. Door het beheer van een nieuw fonds kunnen wij nog meer doen voor de aanplant van bomen voor voedselbossen. En u kunt daaraan meedoen door aan dit fonds te schenken, zoals ter compensatie van uw eigen CO2-uitstoot: CO2 de boom in!

In 2019 zullen er in verschillende kleinere projecten bomen voor voedselbos worden aangeplant; daarvan staan hiernaast de eerste voorbeelden vermeld. Zelf ontwikkelt de Stichting ook grootschalige projecten, waaronder Eemvallei Zuid. Stichting Voedselbosbouw Nederland heeft een ANBI-status; u kunt erop vertrouwen dat schenkingen aan het fonds hun weg naar een voedselbos in Nederland zullen vinden. Nu het werkveld van CO2-compensatie gelukkig flink in beweging komt, zijn er de komende jaren meer eenduidige rekenmethodieken te verwachten. Voorlopig hanteren wij een bijdrage uit het fonds van € 1,00 per langlevende boom.


Doneren aan het fonds kan door overmaken op rekening NL60 TRIO 0931 1947 20 onder vermelding van: “CO2 de boom in”. U kunt hieronder ook doneren via Paypal.

NL60 TRIO 0391 1947 20

Stg. VOEDSELBOSBOUW NL

 

 

Voedselbos en CO2

Van alle beproefde groene vormen van CO2-opslag scoren goed ontworpen voedselbossen in de hoogste categorie. Het zijn namelijk ecosystemen van meerdere lagen, waarin bomen en struiken elk jaar nieuw hout vormen. Bovendien bouwen voedselbossen continu hun eigen bodem op vanuit organisch materiaal, dat voor het grootste deel uit koolstof bestaat. Bosaanplant is effectief èn spotgoedkoop in vergelijking met hoogtechnologische operaties die CO2-opslag beogen, maar zichzelf vaak nog moeten bewijzen. Bovendien levert groeiend bos allerlei andere, onbetaalbare meerwaarden. Want ook onze rijke samenleving heeft inmiddels schreeuwend behoefte aan meer biodiversiteit, gezonde bodems, een veerkrachtige waterhuishouding, schone lucht, luwte en schaduw.

 

Voedselbossen spannen daarbij dan alweer de kroon, omdat zij zonder extra inputs jaar in, jaar uit ook nog eens een breed assortiment aan hoogwaardige voedselproducten opleveren. Als polycultuur zijn zij bovendien bij uitstek klimaatbestendig; zodoende vormen zij een uitstekende investering voor ons allemaal.

Bomen is Zilver, planten is goud!
Stichting voedselbosbouw Nederland