Coen van Dedem

Coen van Dedem

Lid raad van toezicht

Consultant DEDEM Trust & Change | General Counsel ForestEffect Fund

Coen van Dedem is consultant bij DEDEM Trust & Change en heeft veel ervaring met complexe besluitvormingsprocessen. Ook is hij lid van het strategisch kernteam van Voor de oogst van morgen, een leiderschapsnetwerk voor een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Verder is Coen nauw betrokken bij het opzetten van gebiedsgebonden initiatieven gericht op de verduurzaming van het voedsel- en landbouwsysteem. Daarnaast onderzoekt hij de financiering van de verduurzaming van de landbouw.

Verder begeleidt Coen besturen van pensioenfondsen, directies en toezichthouders bij veranderingen. Als general counsel is hij adviseur van het ForestEffect Fund, dat investeert in duurzame voedselketens en betrokken is bij de ontwikkeling van financieringsmodellen voor de landbouw. In een artikel dat in 2019 in Nieuwe Oogst verscheen, stelt Coen dat het natuurlijk herstelvermogen van de natuur, gebaseerd op een rijk bodemleven, is ingeruild voor beheersing van de natuur met chemische bestrijdingsmiddelen en de toevoeging van kunstmest. Volgens Coen staan we voor de opgave onze bodem veilig te stellen voor de komende generaties. Hieraan wil hij als lid van de Raad van Bestuur van Stichting Voedselbosbouw een bijdrage leveren.

Coen-van-Dedem