Henk Renting

Henk Renting

Lid raad van toezicht

Docent-onderzoeker bij Aeres Hogeschool Almere.

Henk heeft ruim twintigjaar ervaring als onderzoeker, docent en consultant op het vlak van duurzame landbouw, voedselsystemen en regionale ontwikkeling.

Hij studeerde in 1989 in Wageningen af in Rurale Sociologie en Milieuhygiëne en was tot 2009 verbonden als onderzoeker en Europees onderzoekscoördinator aan de Leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit. Sinds 2010 heeft Henk zich toegelegd op stedelijke voedselsystemen, stad-land relaties en de rol van lokale overheden en stadsregio's in de transitie naar duurzame en gezonde voedselsystemen.

Henk werkte ruim vijf jaar voor RUAF Foundation, een internationaal netwerk op het gebied van stadslandbouw en regionale voedselsystemen. In die rol was hij intensief betrokken bij het Milan Urban Food Policy Pact, een verdrag van ruim 180 steden wereldwijd voor duurzaam stedelijk voedselbeleid. Ook participeerde hij in onderzoek met wereldvoedselorganisatie FAO naar stedelijke voedselsystemen in onder meer Utrecht, Toronto (Canada), Medellín en Quito (Latijns-Amerika). Binnen Aeres houdt Henk zich bezig met onderwijs en onderzoek op het terrein van stedelijke voedselsystemen en stad-land relaties. Ook ondersteunt hij als expert de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda, een samenwerking van elf Nederlandse steden, ministeries en provincies.

Henk-renting