Jan Spijkerboer

Jan Spijkerboer

Lid raad van toezicht

Senior adviseur Gebiedsontwikkeling | Rentmeester bij het Kadaster

Na zijn studie aan de Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School in Velp (1983) was Jan Spijkerboer werkzaam bij Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied, de Vereniging Natuurmonumenten en in zijn huidige functie werkt hij als senior adviseur Gebiedsontwikkeling en rentmeester bij het Kadaster.

Jan is een veelzijdige expert op het gebied van grondverwerving, grondgebruik (erfpacht en pacht) en heeft veel ervaring met het omzetten van strategisch beleid naar uitvoering. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor overheidsorganisaties op het gebied vangrondruilen en landinrichting. Op internationaal niveau heeft Jan zijn sporen verdiend als adviseur op het terrein van grondbanken en landinrichting in Hongarije (TALC 2003), pacht en grondgebruik (Malta 2006) en Grondbank Lithuania (2009). Grond, eigendom en gebruik behoren tot zijn expertise en deze kennis wil hij graag delen met Stichting Voedselbosbouw. Het is voor toekomstige generaties volgens Jan van groot belang dat we grond duurzaam gebruiken. Voedselbossen dienen in zijn ogen verschillende doelen: lekker en gezond voedsel, een vitale natuur en een aantrekkelijk biodivers landschap. Hieraan wil hij graag een bijdrage leveren.

Jan-spijkerboer