Nel Sangers

Nel Sangers

Voorzitter raad van toezicht

Zelfstandig adviseur in de non-profit sector

Nel Sangers heeft in haar loopbaan diverse functies bekleed in de publieke sector op het snijvlak van natuur- en gebiedsontwikkeling. Ze heeft 35 jaar werkervaring bij drie gemeenten (Openbare Werken), de Rijksoverheid (bij de Dienst Landelijk Gebied) en als kwartiermaker van het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf voor de Rijksoverheid (tegenwoordig RVB). Verder heeft Nel 8 jaar gewerkt als adjunct-directeur Staatsbosbeheer met in haar portefeuille vastgoed, landelijke financieringsconcepten, Natura 2000 en Counsel-lid Eurosite. Tegenwoordig verleent ze als zelfstandig adviseur ondersteuning aan bestuurders en directies in de non-profit sector met onder meer procesbegeleiding en –vernieuwing, trainingen, voorzitterschappen en ontwikkeling van business cases. Daarbij richt ze zich op het stimuleren en faciliteren van vernieuwende samenwerkingsverbanden in het landelijk gebied. Met deze ervaring en oriëntatie geeft ze graag invulling aan haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht van stichting VBNL.

Nel-sangers