De stichting

Over Voedselbosbouw

Stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL) is in juni 2016 opgericht door Wouter van Eck, Marc Buiter, Bart Lensink, Fransjan de Waard en Evelyn Derksen.

De ontwikkeling van een groot voedselbos in Almere Oosterwold, in het kader van het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland, vormde de directe aanleiding voor de oprichting van de stichting VBNL.

Als stichting staan wij voor ontwikkeling en rendabel maken van nieuwe en bestaande voedselbossen in Nederland ten behoeve van een duurzame voorziening van behoeften van de vruchtgebruikers aan lekker en gezond, lokaal voedsel, een vitale natuur, aantrekkelijk landschap en nog veel meer.

Wij staan voor ontwerp en ontwikkeling
van nieuwe en bestaande voedselbossen.

Daarnaast beogen wij als stichting zoveel mogelijk bij te dragen aan een waardevolle natuurbeleving in voedselbossen en aan de ontwikkeling en verspreiding van hoogwaardige kennis over eetbare natuur in het algemeen en voedselbossen en permacultuur in het bijzonder.

Het duurzaamheidsstreven van de stichting richt zich aldus op het creëren van waarde in de duurzaamheiddomeinen People, Planet en Prosperity zonder afwenteling van problemen naar elders en later. De stichting verbindt dit streven naar integrale waardecreatie met een voortdurende oriëntatie op de ontwikkeling en toepassing van duurzame functiecombinaties. Een voedselbos vervult immers altijd meerdere duurzame functies tegelijk en creëert aldus, als het ware in één beweging, ook duurzame waarde in meerdere domeinen tegelijk.

over-voedselbosbouw

Kernactiviteit

Om onze doelen te realiseren ontplooien we de volgende kernactiviteiten.
  • Werving en ondersteuning van mensen en middelen die nodig zijn voor een duurzame ontwikkeling van voedselbossen in Nederland.

  • Ontwerpen, aanleggen en duurzaam beheren van vitale voedselbossen in Nederland.

  • Ontwikkeling en verspreiding van kennis en vaardigheden in relatie tot voedselbossen en andere vormen van eetbare natuur in gematigde klimaatzones, onder meer door middel van onderzoek, advies, training en educatie.

Beloningsbeleid

Stichting Voedselbosbouw Nederland heeft met haar activiteiten nadrukkelijk geen winstoogmerk. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Publicaties

Bekijk ons beleidsplan, jaarverslagen en statuten.