Fransjan de Waard

Fransjan de Waard

Bestuurslid, sociaal ondernemer, voedselbospionier

Fransjan de Waard liet zich in 1987 triggeren door het perspectief van ‘duurzame ontwikkeling’, geïntroduceerd in het Brundtlandrapport van de VN; in de eindfase van zijn studie tropische bosbouw werkte hij het uit tot een concept voor voedselbosbouw avant la lettre. Sindsdien opereert hij als sociaal ondernemer vanuit De Waard Eetbaar Landschap in de voorhoede van de voedseltransitie in Nederland, waarbij zijn buitenlandse ervaring met agroforestry blijft doorwerken als referentie. Als trekker van een boomplantprogramma in Andalusië stuitte hij op de permacultuur, die een systemische ontwerpdimensie toevoegde. In 1996 introduceerde hij het concept van voedselbossen in zijn boek Tuinen van Overvloed – permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op Aarde, dat als standaardwerk in het Nederlandse taalgebied jaren later nog diverse malen werd uitgegeven. Voor het VN Jaar van de Bodem 2015 maakte hij de internationaal bekroonde film Bodemboeren, ter inspiratie haalde hij 's werelds 'meest innovatieve boer' Joel Salatin een aantal keer naar Nederland, en hij begon als eerste over het potentieel voor boeren om CO2 in de bodem vast te leggen. De Waard is één van de trekkers en auteurs van de Green Deal Voedselbossen en vertegenwoordigt de Stichting Voedselbosbouw Nederland in de landelijke Boerenraad. Hij woont in de zelfgebouwde ecologische Aardehuis-wijk in Olst, en timmert mee aan het voedselsysteem in de regio.

Fransjan-de-waard