Zoeken
  • Fransjan de Waard

Ondertekening Green Deal voedselbossen


Op 23 november zal in het Provinciehuis te Lelystad de Green Deal Voedselbossen worden ondertekend. In het bijzijn van Gedeputeerde Ad Meijer maken vertegenwoordigers van zo’n 20 partijen hun intenties voor de verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel. In het traject naar deze Green Deal vervulden VBNL en Initiatief Bewust Bodemgebruik de regisserende rol. We zijn trots te kunnen melden dat de volgende partijen hierbij tot overeenstemming over hun ambities zijn gekomen:

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Provincie Limburg, Provincie Flevoland, Stichting Voedselbosbouw Nederland, Stichting Voedselbossen Noord Nederland, Staatsbosbeheer, Stichting De Natuur- en Milieufederaties, Stichting Both ENDS, Stichting The Tipping Point, Waterschap Limburg, Waterschap De Dommel, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen Environmental Research, Stichting Louis Bolk Instituut, Stichting Van Hall Larenstein, Boerenbedrijf Ketelbroek, Landgoed Welna B.V. en Stichting Roggebotstaete Landgoed en Landgoed Bleijendijk V.O.F

Het landelijke instrument van de Green Deals is in 2011 geïntroduceerd om de ontwikkeling naar een duurzame samenleving op alle denkbare terreinen te versnellen. Initiatieven in de samenleving kunnen de Green Deal inzetten om afspraken te maken met overheden en andere organisaties. In de praktijk blijkt dat de voedselbosbouw wel wat extra input en sturing kan gebruiken, om te beginnen op het juridische vlak. In wet- en regelgeving zijn de domeinen van 'landbouw' en 'natuur' namelijk vrijwel geheel van elkaar gescheiden; bomen en struiken passen niet altijd binnen de wettelijke perken voor voedselproductie, terwijl de subsidieregels voor bos- en natuurterreinen veel eetbare soorten en variëteiten uitsluiten die voor voedselbossen juist interessant zijn. Bovendien zijn er grotere en kleinere onderzoeksvragen rond dit nieuwe vakterrein, waarvoor we graag geschikte partijen inschakelen. Na de ondertekening gaan de partners met elkaar aan de slag om plannen voor realisatie van alle ambities uit te werken.

Bewaren


1,039 keer bekeken
Stichting voedselbosbouw Nederland

© 2016 Stichting Voedselbosbouw Nederland