Zoeken
  • Fransjan de Waard

Businessmodellen voor landgoed Welna


Op initiatief van Marieke Karssen (The Plant) en Frank Gorter (Landgoed Welna BV) gaat VBNL aan de slag met de ontwikkeling van een aantal businessmodellen voor de omvorming van bestaand bos op de Veluwe tot verschillende types voedselbos. In het ontwerp voor het toegewezen terrein van in totaal 12 hectaren op Landgoed Welna zullen de percelen hun eigen focus en inrichting krijgen. Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein zijn er al begonnen met hun onderzoeksprojecten, zoals de nulmeting waarin zij de huidige natuurwaarden ter plekke inventariseren. Het project zet de agro-ecologie in om de bosbouw te helpen innoveren, en omvat samenwerking met diverse partners, mn. Bosgroep Midden-Nederland en Economy Transformers. Het loopt tot en met oktober 2018, en wordt mogelijk gemaakt door een POP3-subsidie van Provincie Gelderland.

In juni roepen de projectpartners een breed gezelschap van ‘stakeholders' bij elkaar op Landgoed Welna. Zij nemen allemaal hun eigen kijk en kennis met zich mee, en gaan onder deskundige begeleiding stevig met elkaar brainstormen over de invulling van de verschillende types voedselbos. De ‘oogst’ van deze dag gaat vervolgens mee als input voor de verschillende ontwerpen die VBNL zal uitwerken. Deze ontwerpen vormen de basis voor uitvoerbare businesscases voor landgoed Welna, en voor online beschikbare modellen hiervoor die elders toepasbaar zijn. Daarnaast wordt per casus in beeld gebracht welke regelgeving en beleidskadering er spelen, en wordt verder gebouwd aan verbinding met stakeholders, onderzoek en onderwijs.


880 keer bekeken
Stichting voedselbosbouw Nederland

© 2016 Stichting Voedselbosbouw Nederland