Zoeken
  • Fransjan de Waard

Scholingsprogramma voedselbosbouw Overijssel


Provincie Overijssel ziet kansen voor de voedselbosbouw. Ze ziet functies en meerwaarden die welkom zijn voor de samenleving en er is al enthousiasme bij verschillende groepen. Het ontbreekt nu nog aan kennis en vaardigheden om het rijke potentieel van voedselbosbouw in de praktijk uit de verf te laten komen. Daarom verleent de provincie ons als VBNL de opdracht om een breed scholingsprogramma te ontwikkelen.

Binnenkort komen we met een aanbod van 3 verschillende sporen, gericht op burgers, op boeren en op landgoed- en terreinbeheerders. Vanuit onze missie om de voedselbosbouw structureel vooruit te helpen, timmeren we tot eind 2019 aan de weg door in Overijssel kennis en kwaliteit binnen deze doelgroepen op niveau te brengen. Daarin gaan we samenwerken met geschikte partijen, zoals NMO voor het spoor met burgers en lokale overheden. Er zullen verschillende modules en cursussen komen waarbij we natuurlijk mikken op spreiding van het aanbod over de regio.

Herkent u zich in de interesse in voedselbossen en in één van de doelgroepen? Meldt u zich dan alvast aan via ons contactformulier, graag met contactinformatie en enige achtergrond. Dan kunnen wij rechtstreeks met u communiceren over het komende programma. Natuurlijk is de berichtgeving hierover ook via onze nieuwsbrief te volgen.


266 keer bekeken
Stichting voedselbosbouw Nederland

© 2016 Stichting Voedselbosbouw Nederland