Zoeken
  • Evelyn Derksen, Marc Buiter

Succesvolle info-avond in Schijndel


Op dinsdagavond 6 november organiseerde VBNL een informatiebijeenkomst over het voedselbosproject Schijndel in de Schaapskooi te Schijndel. Als initiatiefnemer werkt Voedselbosbouw Nederland hierbij samen met het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en de HAS Den Bosch. De Schijndelse cateraar VITAM ondersteunt het project, onder meer door sponsoring van een educatief deel van het voedselbos. Het was een aangename kennismaking met Schijndel. Met het voorzichtig reserveren van 50 stoelen konden wij niet vermoeden dat we uiteindelijk met ruim 80 mensen in de hooiberg waren. Binnenkort organiseren we een soortgelijke avond op de HAS Den Bosch.

Enorm veel enthousiaste mensen hebben we deze avond ontmoet. Lokale en minder lokale betrokkenen werden in de presentaties meegenomen naar de twee toekomstige voedselboslocaties aan de Boschweg (4ha.) en de Hardekamp (16ha.). We ontmoetten buren, natuurorganisaties, waterschappen, imkers en andere voedselbosvrienden. Er was ook al animo om de handen uit de mouwen te steken bij de aanplant, die naar verwachting deze winter kan starten.

Het wordt een pilotproject waarmee de projectpartners willen aantonen dat een economisch rendabele voedselproductie heel goed samen kan gaan met de ontwikkeling van vitale natuur met een grote biodiversiteit.

Het Schijndelse voedselbos combineert landbouw en natuur, tegenwoordig vaak sterk gescheiden werelden. Een voedselbos is te zien als zelfvoorzienend ecosysteem met minimaal vier vegetatielagen waarin meerjarige, eetbare soorten domineren. Net als in bos groeien er bomen, struiken en klimplanten. Bovendien is er een rijk bosbodemleven. Landschappelijke elementen als hagen, houtwallen en poelen ondersteunen de productiefunctie. De oogsten bestaan na enkele jaren uit diverse soorten fruit, noten, groenten, eetbare bloemen, scheuten, paddenstoelen en honing.

Naast veel lekker en gezond voedsel zal het Schijndelse voedselbos ook een rijke ‘oogst’ opleveren aan vitale, diverse natuur en een aantrekkelijk landschap. De inrichting zal aansluiten bij het historische cultuurlandschap dat om deze regio lang heeft bestaan: een combinatie van bomenrijen (met name populieren) en relatief kleinschalige agrarische kavels. In het voedselbos zal géén gebruik worden gemaakt van zware machines, (kunst-)mest, of bestrijdingsmiddelen.

Bij de ontwikkeling van het voedselbos in Schijndel werkt stichting Voedselbosbouw Nederland samen met het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), de HAS Hogeschool en de Schijndelse cateringsbedrijf VITAM. Zo is het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur van de HAS Hogeschool bij het project betrokken om onderzoek te doen naar de economische haalbaarheid van voedselbossen voor andere agrariërs.


334 keer bekeken
Stichting voedselbosbouw Nederland

© 2016 Stichting Voedselbosbouw Nederland