Voedselbos Baarle-Nassau

Voedselbos Baarle-Nassau

Locatie

Baarle-Nassau, Noord-Brabant

Oppervlakte

6,5 hectare

Partners

Groen Ontwikkelfonds Brabant, Trees for All

Aanleg

Eerste aanplant najaar 2021

Nicolaas
N&M_VBB-N_IngangN
Voedselbos Baarle-Nassau

Voedselbos Baarle-Nassau is een initiatief van de jonge natuurkundige Nicolaas J. Geijer. Nadat hij een businessplan bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant indiende, kreeg hij in juli 2020 de kans om een voedselbos te ontwikkelen op een perceel van 6,3 hectare. Dit stuk grond was eerder in gebruik als akker en als weide voor rundvee. Met een rijk productievoedselbos wil Nicolaas de natuur in het nabijgelegen ‘Het Merkske’ versterken. Het ontwerp is hierop afgestemd op de kenmerkende natte natuur in dit gebied waar bosranden overgaan in waterpartijen. De oogsten van onder meer fruit en noten wil Nicolaas verwerken in producten als jams, sappen, kastanjemeel en notenmelanges.

De ontwerpers, Jan Hein Ruijgrok en Peter van Oort, hebben in overleg met Nicolaas een definitief ontwerp afgerond. Door in het ontwerp gebruik te maken van de hoogteverschillen in het gebied is een mooie gelaagdheid ontstaan. De bestaande windsingels zijn al oud en groot, waardoor in februari 2022 direct kon worden gestart met de aanplant van eetbare soorten. Om het jonge plantgoed te beschermen tegen vraat- en veegschade door wild (reeën en hazen) wordt boombescherming toegepast. Ook is in het ontwerp rekening gehouden met de hoge grondwaterstand, die in de praktijk nog een uitdaging kan zijn. Het plantgoed voor dit voedselbos wordt medegefinancierd door Trees for All.