Voedselbos Lubosch Land

Voedselbos Lubosch Land

Locatie

Ransdaal, Limburg

Oppervlakte

5 hectare

Ontwerp

Erik Rietjens en Wouter van Eck

Aanleg

Eerste aanplant 2021-2022

Lubosch Land Laura en Geert Jan Nieboer
Lubosch Land - heuvellandschap
02_Concept-ontwerp_Lubosch Land_A4

Op een steenworp afstand van het kerkdorpje Ransdaal, midden in het Limburgse heuvelland, ligt Lubosch Land. De naam verwijst naar de oude naam van de plek waar nu de boerderij van de familie Nieboer ligt. De familie heeft hier een melkveehouderij overgenomen om een duurzame agrarische onderneming op te zetten. Initiatiefnemer Geert Jan Nieboer en zijn dochter Laura hebben geen agrarische achtergrond, maar willen graag een bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame vorm van voedselproductie. Met dit doel voor ogen hebben zij het initiatief genomen voor Lubosch Land. Deze naam is niet alleen een eerbetoon aan de locatie en haar historie, maar ook een ‘paraplu’ voor de activiteiten die zij hier willen ontwikkelen. Zoals de aanplant van Voedselbos Lubosch Land, die in het najaar van 2021 van start is gegaan.

Het voedselbos wordt aangeplant op een heuvelachtig terrein met lössgrond en hoogteverschillen van tien tot vijftien meter. In het ontwerp wordt rekening gehouden met de contouren van dit typisch Limburgse landschap. Er worden zo’n tweehonderd eetbare soorten aangeplant die zo worden geordend dat er straks eenvoudig kan worden geoogst. De koeienstal wordt omgebouwd tot een multifunctionele werkruimte voor verkoop en verwerking van producten. Achterin de stal komt een productieruimte, waar de oogst uit het voedselbos wordt verwerkt tot lokale producten. In 2021 is een (schets)ontwerp gemaakt. Op verschillende plantdagen in de winter van 2021-2022 zijn alle hagen en boomsingels aangeplant. Daarnaast is een grofmazig grid van pioniers aangelegd op vrijwel het gehele perceel. Het ontwerp wordt begin 2022 verfijnd, waarna het definitieve beplantingsplan wordt opgesteld. De planning is om in de winter van 2022-2023 de eerste grote hoeveelheid productieplantgoed aan te planten.

Wij werken aan dit project...