NIEUWS / BLOG

Educatief project ‘Ondernemen met voedselbossen’

Wat zijn de mogelijkheden van voedselbossen op landbouwgrond en waarmee moet je rekening houden bij het realiseren van een vitaal en productief voedselbos? Hoe ontwikkelt een gezond voedselbos zich in de loop der jaren, wat komt er kijken bij onderhoud en beheer en welke mogelijkheden zijn er voor het ontwikkelen van een levensvatbaar verdienmodel dat kan bijdragen aan duurzame voorziening in de behoefte aan lekker en gezond voedsel, een vitale natuur en natuurinclusieve landbouw? Deze vragen staan centraal in een project waarmee Stichting Voedselbosbouw (aspirant-)boeren en andere professionals met toegang tot landbouwgrond wil inspireren zelf te gaan ondernemen met een voedselbos.Tijdens plantseizoen 2019-2020 in Voedselbos Schijndel - foto: Rebke Klokke


Het project heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het delen van kennis en ervaring die op dit moment worden opgedaan in het nog jonge werkveld van de professionele voedselbosbouw. Stichting Voedselbosbouw wil vooral inzicht geven in de praktische stappen die boeren en andere professionals met toegang tot landbouwgrond kunnen en moeten zetten om een voedselbos op hun grond te realiseren met het oog op een bedrijfsmatige exploitatie. Zo wil zij bijdragen aan de capaciteitsopbouw die nodig is voor een schaalsprong van de professionele voedselbosbouw op Nederlandse landbouwgronden.


Handboek ‘Ondernemen met Voedselbossen’

Het project bestaat uit verschillende educatieve activiteiten waarbij deelnemers worden meegenomen in de stappen die nodig zijn om te komen tot een duurzaam en rendabel vruchtgebruik van een voedselbos. Zo wordt het Handboek ‘Ondernemen met Voedselbossen’ ontwikkeld. Dit handboek zal inzicht bieden in de verschillende fasen rond de ontwikkeling van een voedselbos op minimaal vijf hectare landbouwgrond: van idee tot project en van ontwerp tot aanplant en exploitatie. Het handboek gaat in op allerlei praktische zaken waarmee startende voedselbosbouwers rekening moeten houden tijdens de aanleg en exploitatie van een voedselbos. De praktijkervaringen die Stichting Voedselbosbouw heeft opgedaan tijdens het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw en haar eigen projecten vormen de basis van dit handboek. Als onderdeel van het Doorbraakprogramma gingen al achttien voedselbosprojecten van start, waarmee zo’n 110 hectare voedselbos wordt gerealiseerd. Daarnaast staan diverse nieuwe projecten klaar voor de start. Tegelijkertijd ontwikkelt de stichting zelf twee grootschalige voedselbossen: Eemvallei Zuid in Almere ( 30 hectare) en Voedselbos Schijndel (20 hectare).


‘Pionieren met Voedselbossen’

Naast dit handboek voorziet het project in de productie van een video onder de titel 'Pionieren met een voedselbos'. Deze video verrijkt de informatie en illustraties uit het handboek over ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van een voedselbos met diverse beelden uit het veld, onder meer in het nog jonge Voedselbos Schijndel. Op locatie geven betrokken voedselbosbouwers tekst en uitleg over hun doelen en drijfveren om met een voedselbos te gaan ondernemen.


Studiedag

Ook staat een studiedag met de titel ‘Ondernemen met Voedselbossen’ op het programma. In interactieve sessies worden deelnemers getraind in het ondernemerschap rond de realisatie en bedrijfsmatige exploitatie van een voedselbos op (eigen) landbouwgrond. Net als in het handboek worden de opzet en inhoud van deze sessies afgestemd op de fases van projectontwikkeling tijdens de realisatie van een voedselbos. Naast interactieve lessen van docenten als Wouter van Eck, Evelyn Derksen en Stijn Heijs wordt de studiedag verlevendigd met inspirerende verhalen van boeren en andere initiatiefnemers die deelnemen aan het Doorbraak-programma. Van de studiedag wordt een livestream en een videoverslag gemaakt.

Uitgelicht
Recent
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Stichting voedselbosbouw Nederland