NIEUWS / BLOG

Kamerbrede steun voor drie moties die weg bereiden voor voedselbosbouw

De Tweede Kamer heeft zich op 12 mei vrijwel unaniem geschaard achter drie moties die de realisatie van voedselbossen op Nederlandse landbouwgronden kunnen vereenvoudigen en stimuleren. Zo steunde het parlement een motie van kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie), waarin de regering wordt gevraagd te onderzoeken hoe voedselbosbouw kan worden ingezet bij het versterken van de biodiversiteit van Natura 2000-gebieden. De eerste grootschalige voedselbossen in Nederland laten volgens Grinwis zien dat voedselbosbouw ‘een natuurinclusieve manier van voedsel verbouwen’ is die niet alleen de plaatselijke biodiversiteit ondersteunt en vergroot, maar ook een veelbelovend verdienmodel is voor boeren.

Wegnemen van wettelijke belemmeringen

Twee andere moties, waarin gepleit wordt voor onderzoek naar wet- en regelgeving die de aanplant van voedselbossen op landbouwgrond nu nog in de weg staan, zijn unaniem aangenomen. Zo diende kamerlid Derk Boswijk (CDA) een motie in waarin hij het kabinet de opdracht geeft om deze zomer in kaart te brengen met welke maatregelen bosaanplant op landbouwgrond mogelijk kan worden gemaakt. De parlementariër verwijst naar de Bossenstrategie die tot doel heeft meer bomen en bossen aan te planten, ook op landbouwgrond. Boswijk stelt daarnaast vast dat bos op landbouwgrond vaak niet past in het bestemmingsplan van gemeenten, terwijl dit een goed verdienmodel kan zijn voor boeren. In de praktijk betekent dit dat boeren hierin door regelgeving worden belemmerd. Pieter Grinwis houdt in een tweede motie van zijn hand een vergelijkbaar pleidooi. Hij benadrukt dat bestaande wetgeving de uitvoering van de Bossenstrategie in de weg kan staan. Daarom dringt ook hij er bij de regering op aan wettelijke belemmeringen voor de aanplant van grootschalige voedselbossen weg te nemen en waar nodig in overleg te treden met gemeenten en provincies.Uitgelicht
Recent