NIEUWS / BLOG

Voedselbosbouw ontkiemt krachtig in 2019

‘Ontluiken’, ‘ontspruiten’, ‘ontkiemen’; het zijn woorden die boven komen drijven bij het zoeken naar karakteristieke kenmerken van het jaar 2019 voor de voedselbosbouw in het algemeen en onze stichting in het bijzonder. Het is zelfs voor de meest verknochte huismussen een zeer herkenbare periode. Het zijn de dagen in het voorjaar waarin de bruingrijze tinten van de winter – die tegenwoordig meer op een verlengde, late herfst lijkt – razendsnel plaatsmaken voor dat rijke, hoopvolle palet aan frisgroentinten van de lente. Het gaat iedere keer zo snel dat je achteraf vaak spijt hebt dat je er niet langer bewust bij hebt stilgestaan. Daarom bij deze: een moment van reflectie met een terugblik op het jaar waarin vele zaadjes, kiemen en zaailingen van de voedselbosbouw met volle kracht het levenslicht zochten en vonden.


Het begin was al veelbelovend, want in 2019 was het bij de gecombineerde opgave voor het eerst mogelijk om een voedselbos te onderscheiden van andere agrarische teelten met een eigen gewascode: ‘1940’. Een mijlpaal, want dankzij deze gewascode kunnen landbouwpercelen met voedselbossen nu eenvoudig worden aangemeld om in aanmerking te komen voor de hectarevergoeding in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Een andere memorabele mijlpaal was de start van de aanleg van Eemvallei Zuid in Almere Oosterwold. Dit is tegelijk het oudste en grootste project van onze stichting. De eerste zaadjes strooiden wij al uit in 2012 bij de voorbereiding en indiening van ons projectidee bij de provincie Flevoland in het kader van het programma Nieuwe Natuur. In het najaar van 2019, na zeven jaren ploeteren in de bestuurlijke zeeklei van de Flevopolder, kon dan eindelijk de schop in de grond voor de paden, de lanen, de kunstwerken en het reliëf in het landschap van de Eemvallei. En natuurlijk voor de aanplant van pionierssoorten voor de geplande 30 hectare voedselbos, vooralsnog het grootste voedselbos van Europa!


Op 31 mei onthulden onze voorzitter en de jongste vrijwilliger samen een mooi informatiebord ter gelegenheid van de officiële opening van Voedselbos Zeewolde. Als initiatiefnemer, trekker, coördinator en penvoerder investeerden we in de zomer van 2019 veel tijd en energie in de opbouw van een consortium van negen partijen en de ontwikkeling van een gezamenlijk onderzoeksvoorstel in het kader van het beleid ten aanzien van de ‘topsectoren’ Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Met succes, want het Ministerie van LNV heeft inmiddels besloten tot honorering van onze subsidieaanvraag voor het 4-jarige onderzoeksproject Wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw. Diverse burgers, boeren en buitenlui bezochten in 2019 onze School voor de Voedselbosbouw in Overijssel. Er was in de provincie aan de IJssel veel animo voor het scholingsaanbod in de vorm van informatieavonden, cursussen en rondleidingen op locatie. In samenwerking met VITAM en de vrijwilligers van het plaatselijke Natuur en Milieucentrum openden we op 22 november het tweede plantseizoen van Voedselbos Schijndel met een plantdag voor meer dan 200 basisschoolleerlingen uit de omgeving.


Niet in de laatste plaats zijn we natuurlijk bijzonder enthousiast over de krachtige ontkieming van ons programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw. Mede dankzij cofinanciering van het Ministerie van LNV en Stichting DOEN konden we vorig jaar voortvarend van start gaan met de ontwikkeling van de drie eerste voedselbosprojecten van dit nieuwerwetse vijfjarenplan: Voedselbos De Terp in Erichem (4,5 ha.), Het Loonse Bos in Helvoirt (3 ha.) en Het Leuker Voedselbos in Baexem (5 ha.). Daarnaast hebben we verkennende en verdiepende gesprekken gevoerd met zo’n 20 geïnteresseerde partijen. Zeker vier van deze partijen zijn zo gemotiveerd dat ze bij voorkeur al in 2020 willen starten met ontwerp en aanleg van een voedselbos op hun landbouwgrond. Naast het Ministerie van LNV en stichting DOEN leveren ook Greenchoice, het Gieskes-Strijbis Fonds, Trees for All, de Grootouders voor het Klimaat, Urgenda en diverse sponsors en donateurs inmiddels waardevolle bijdragen aan het Doorbraakprogramma. Daarom hebben we er, ondanks de Coronacrisis, veel vertrouwen in dat we ook in 2020 weer diverse voedselbossen kunnen laten ontluiken, ontspruiten en ontkiemen.

Uitgelicht
Recent
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Stichting voedselbosbouw Nederland