Ondernemen met voedselbossen

Ondernemen met voedselbossen

Bij de start van het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw (2019-2023) heeft stichting Voedselbosbouw zich ten doel gesteld om in vijf jaar tijd minimaal 150 hectare voedselbos te realiseren op Nederlandse landbouwgronden. In het licht van deze ambitieuze doelstelling geeft de stichting de komende jaren de hoogste prioriteit aan de ontwikkeling van bij voorkeur grootschalige voedselbossen (> 5 ha) in nauwe samenwerking met boeren, terreinbeheerders en particulieren met toegang tot landbouwgrond.

Vanuit het programma kunnen we kosteloos professionele ondersteuning bieden bij ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van het voedselbos. Elke deelnemende boer of beheerder bieden we bovendien individuele training 'on the job', desgewenst in combinatie met werksessies in klein groepsverband. Voor de cofinanciering van het (eetbare) plantgoed werken we samen met bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties die graag duurzaam willen investeren in de ontwikkeling van voedselbossen. Belangrijke voorwaarden voor onze ondersteuning zijn in dit verband:

  • Het gewenste voedselbos heeft een minimale omvang van 5 hectare; groter mag, graag zelfs!
  • Het ontwerp van het voedselbos moet voldoen aan de definitie van de Green Deal Voedselbossen (bekijk hier de randvoorwaarden voor een duurzaam voedselbos).
  • Het voedselbos wordt aangelegd voor de lange termijn.

Heeft u interesse in ontwikkeling van een (groot) voedselbos op ‘uw’ landbouwgrond met het oog op een bedrijfsmatige exploitatie? Neem dan contact met ons op, dan kunnen we samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en welke ondersteuning het beste aansluit bij uw behoeften.

Marc Buiter, secretaris Voedselbosbouw Nederland

M: 06 4897 6095

E: marc.buiter@ziggo.nl