Projectontwikkeling, ontwerp & educatie

VBNL Projectontwikkeling

 

In elke fase van de ontwikkeling van een voedselbos – van idee tot aanleg- en beheer – kan stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL) professionele ondersteuning bieden aan initiatiefnemers en andere betrokken partijen. Die ondersteuning kan uiteenlopen van hulp bij het zoeken naar een geschikte locatie en bij de ontwikkeling van een verdienmodel tot de opbouw van capaciteit voor het duurzaam beheer van een voedselbos.

Bent u bezig met een voedselbosinitiatief en heeft u behoefte aan professionele ondersteuning? U kunt contact opnemen om samen met ons de mogelijkheden te verkennen.

 

Stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL)

Marc Buiter, secretaris VBNL

M: +31 (0)6 4897 6095

E: marc.buiter@ziggo.nl           

VBNL ontwerp

Heeft u al een locatie, bijvoorbeeld omdat u particulier, gemeente, natuurorganisatie, akkerbouwer of anderszins grondbezitter bent, dan kunt u ook bij ons terecht voor een voedselbosontwerp. Los van het volledige traject van projectontwikkeling kunnen we een ontwerp leveren met een beplantingsplan. Voor het ontwerpen van voedselbossen onderscheiden we vier categorieën. Deze categorieën gaan over de omvang, de beleving en de functie van het in te richten gebied. De principes van een voedselbos blijven hetzelfde maar het accent kan verschuiven van maximale biodiversiteitswinst naar rationele meer productieve eenheden voedselbos, of met een recreatieve bestemming.

We kunnen u hierover uitgebreid informeren. 

  • Voedselbossen met bestemming natuur of bos

  • Voedselbossen met agrarische bestemming en met opgave natuur

  • Voedselbossen met agrarische bestemming

  • Voedselbossen binnen stedelijk gebied (bestemming openbaar groen, natuur, tuin of recreatie)

VBNL educatie

Voor een succesvol voedselbos moeten verschillende vakgebieden samengebracht worden. Daarnaast is het belangrijk om een brug te slaan tussen theorie en praktijk (en omgekeerd). Deze benadering is inspirerend om je eigen te maken. Een goede cursus helpt je dan ook op weg om innovatief landbouw en natuur te combineren. Hieronder staan cursussen waarbij (leden van) Stichting VBNL betrokken zijn.

Naar het cursusaanbod

Stichting voedselbosbouw Nederland

© 2016 Stichting Voedselbosbouw Nederland