Projectontwikkeling & educatie

VBNL Projectontwikkeling

 

Bij de start van het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw (2019-2023) heeft stichting Voedselbosbouw zich ten doel gesteld om in vijf jaar tijd minimaal 150 hectare voedselbos te realiseren op Nederlandse landbouwgronden. In het licht van deze ambitieuze doelstelling geeft de stichting de komende jaren de hoogste prioriteit aan de ontwikkeling van bij voorkeur grootschalige voedselbossen (> 5 ha) in nauwe samenwerking met boeren, terreinbeheerders en particulieren met toegang tot landbouwgrond.          

VBNL Educatie

Voor een succesvol voedselbos moeten verschillende vakgebieden samengebracht worden. Daarnaast is het belangrijk om een brug te slaan tussen theorie en praktijk (en omgekeerd). Deze benadering is inspirerend om je eigen te maken. Een goede cursus helpt je dan ook op weg om innovatief landbouw en natuur te combineren. Hieronder staan cursussen waarbij (leden van) Stichting VBNL betrokken zijn.

Stichting voedselbosbouw Nederland