Jordy van Eijk

Jordy van Eijk

Kartrekker Voedselbos Planten Database - wetenschappelijke kennisopbouw, content management, communicatie

Jordy van Eijk heeft een achtergrond als bosecoloog vanuit de Wageningen Universiteit. Sinds 2017 verdiept hij zich in ontwerp, aanleg, en beheer van complexe agroforestry systemen. Eerst in de rol van onderzoeker via zijn studie. Zo onderzocht hij wat de kansen zijn voor voedselbossen in het Deltalandschap voor de provincie Zuid-Holland (BSc Thesis), droeg hij bij aan het ontwerp van het Voedselbos Droevendaal gelegen op de proefvelden van de Wageningen Universiteit (MSc Internship) en ontwikkelde hij het framework voor het ontwerpen van voedselbossen en een open-source planten database (MSc Thesis).

Vervolgens werd hij actief als ondernemer onder de naam Van Eijk: Consultantree en als medeoprichter van Stichting ReGeneratie. Bij Stichting ReGeneratie coördineert hij onderzoek, onderwijs en realisatie tbv kleinschalige (0,5 - 5 ha) economisch levensvatbare, complexe agroforestry systemen waarbij mensen zich weer verbinden met hun voedsel, gemeenschap, omgeving en elkaar. Hierbij is het verbinden van jonge ondernemers aan landeigenaren voor de instroom van nieuwe boeren in de landbouw een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast is hij betrokken bij het ontwerp en aanleg van een groeiend aantal projecten, zoals Voedselbos Hillock (Oosterbeek), Voedselbos De Pleez (Leuth) en het zilte voedselbos Houtrak (Haarlemmermeer). Verder werkt hij nauw samen met Kwekerij Dependens om op een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier een breed eetbaar sortiment op te bouwen.

Bij Stichting Voedselbosbouw Nederland trekt Jordy de ontwikkeling (en hieraan gerelateerde onderzoeksactiviteiten) van een op functionele kenmerken gebaseerde open-source plantendatabase met 100 veelbelovende agroforestry soorten en hun variëteiten.

tree-157371_640.png