Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek

'Meten is weten': het belang van wetenschappelijk onderzoek

Voedselbossen bieden een veelbelovende systeemoplossing voor verschillende maatschappelijke vraagstukken. Zoals de noodzaak om de natuur en biodiversiteit te herstellen en vooruitgang te boeken met de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Een ander voorbeeld is de vraag hoe het verdienvermogen in de agrarische sector kan worden verbeterd en hoe we kunnen komen tot een ‘klimaatbestendige’ inrichting van gebieden.

Isabelle IV

Isabelle III

Voedselbossen worden ontworpen naar het voorbeeld van natuurlijke bossen en kunnen daarom op verschillende niveaus een waardevolle bijdrage leveren aan een effectieve aanpak van grote uitdagingen. Hoewel de ervaringen in de praktijk veelbelovend zijn, is tot nu toe nog

Een waardevolle bijdrage aan het ontwikkelen en delen van kennis

weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de impact die voedselbossen kunnen hebben in gematigde klimaatzones. Met als doel een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling en -deling over voedselbosbouw ondersteunt Stichting Voedselbosbouw wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Op dit moment ondersteunen we twee grote onderzoeksprojecten: