Eemvallei

Eemvallei

Locatie

Almere Oosterwold, Flevoland

Oppervlakte

30 hectare

Ontwerp

Wouter van Eck en Evelyn Derksen

Partners

Staatsbosbeheer, Stichting het Buytenwold, Natuurboerderij Vliervelden,

Aanleg

Eerste aanplant: februari 2019

aanplant-eemvallei
aanplant-eemvallei-kruiwagens
aanplant-eemvallei-potgoed

Een unieke combinatie van een voedselbos, kruidenrijke weides en recreatie

Eemvallei Zuid is een gezamenlijk initiatief van Stichting Voedselbosbouw, Stichting Het Buytenwold, Natuurboerderij Vliervelden en Staatsbosbeheer in het kader van het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland. In juni 2017 tekenden zij de overeenkomst voor de realisatie van een innovatief natuurgebied (50 hectare) met een unieke combinatie van een voedselbos (30 hectare), kruidenrijke weides en verschillende recreatiemogelijkheden voor kinderen en volwassenen.

Evert en Anje

Kwartiermaker Anje Poortman (rechts) en Evert Kaatee zetten de lijnen uit voor Voedselbos Eemvallei Zuid foto's: Rebke Klokke

Stichting Voedselbosbouw is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en de ontwikkeling van het voedselbos. Staatsbosbeheer zorgt voor de aanplant, het onderhoud en beheer van de wegen, paden en waterwerken (bestaande sloten en wadi’s) in het gebied. Het definitief ontwerp is in 2022 afgerond; de aanplant is in uitvoering. In het korte plantseizoen 2019-2020 zijn in Voedselbos Eemvallei Zuid snelgroeiende pioniers machinaal aangeplant in de randen en in een grofmazig grid, in alle plantvakken.

Eemvallei Zuid

Tijdens het plantseizoen 2019-2020

Daarnaast zijn de kilometerslange pluklinten langs de paden aangeplant door ongeveer honderd vrijwilligers. In het plantseizoen 2020-2021 kreeg de aanplant helaas nog geen vervolg. Door de langdurige droogte in het voorjaar en de zomer heeft de jonge aanplant het moeilijk gehad in 2020; in de winter bleken de condities te ongunstig voor nieuwe aanplant en ook de lockdown tijdens corona bracht te veel beperkingen met zich mee voor de organisatie van plantdagen met grote groepen vrijwilligers.

Een gunstige uitgangspositie voor nieuwe aanplant

Door niet te planten, is het grid van pionierssoorten een voorsprong gegeven. Hierdoor was de uitgangssituatie voor nieuwe aanplant in het plantseizoen 2021-2022 gunstiger. De aanleg van de ‘hardware’ in het gebied - wegen, fiets- en voetpaden, bomenlanen en een parkeerplaats - is voltooid. Intussen wordt het ontwerp van het voedselbos verder uitgewerkt door invulling van de eetbare soorten in de bosvakken waar nu alleen nog pionierssoorten staan.

Plantdagen oktober 2022

De voedselbosbus van Anje Poortman - kartrekker in Voedselbos Eemvallei - staat in de startblokken voor het plantseizoen 2022-2023

aanplant-eemvallei-palen

In het plantseizoen 2022-2023 is dankzij een enorme efficiencyslag erg veel vooruitgang geboekt. Ten opzichte van het voorgaande seizoen is het aantal plantdagen verdubbeld: van drie naar zes plantweekenden. In wisselende samenstelling en met de hulp van zo’n honderddertig vrijwilligers is het gelukt de eerste zes productiehectares - ruim 5.000 bomen en planten - in het zuidwestelijke deel van het voedselbos volledig aan te planten. Er is een grote diversiteit van vruchtdragende gewassen aangeplant.

Raoul en Marc Buiter

Tijdens het plantseizoen 2022-2023

Daarnaast zijn - in navolging van het voorgaande plantseizoen - het grid en de windhagen verder hersteld en extra elzen, populieren, wilgen en sleedoorns aangeplant. In 2022 was opnieuw sprake van een lange en droge zomer. De jonge aanplant heeft deze weersomstandigheden echter goed doorstaan. Dit toont aan dat handmatig aanplanten veel beter uitpakt dan de machinale aanplant van in de beginjaren.

Plantdagen 2021-2022

Tijdens het plantseizoen 2022-2023

Om de veegschade van reeën tegen te gaan, is een hek geplaatst rond de kavels van het productiedeel van het voedselbos. Ook is een deel van de manshoge distels die eerder het zicht op de plukroutes ontnamen, met een klepelmaaier verwijderd, zodat de aanplant ook hier doorgang kon vinden. Een noviteit dit plantseizoen is dat voor het eerst een GPS-oplossing met satellietverbinding is ingezet. Deze methode maakt het mogelijk de kavels van tevoren uit te lezen en de plantlijnen vervolgens in kaarsrechte lijnen uit te zetten. Deze zijn vervolgens met bamboestokken gemarkeerd, waarna al het plantgoed op de aangewezen plaatsen is neergezet, zodat zeer snel en doelgericht kon worden geplant. Het doel is om in het plantseizoen 2022-2023 opnieuw zes productiehectares aan te planten en de windhagen en het grid verder te versterken.

jonge-bomen-koolzaad
eemvallei-pad
bewonersavond-oosterwold

sfeerimpressie-voedselbos

Sfeerimpressie van het voedselbos