Eemvallei

Eemvallei

Locatie

Almere Oosterwold, Flevoland

Oppervlakte

30 hectare

Ontwerp

Wouter van Eck en Evelyn Derksen

Partners

Staatsbosbeheer, Stichting het Buytenwold, Natuurboerderij Vliervelden,

Aanleg

Eerste aanplant: februari 2019

aanplant-eemvallei
aanplant-eemvallei-kruiwagens
aanplant-eemvallei-potgoed

Een unieke combinatie van een voedselbos, kruidenrijke weides en recreatie

Eemvallei Zuid is een gezamenlijk initiatief van Stichting Voedselbosbouw, Stichting Het Buytenwold, Natuurboerderij Vliervelden en Staatsbosbeheer in het kader van het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland. In juni 2017 tekenden zij de overeenkomst voor de realisatie van een innovatief natuurgebied (50 hectare) met een unieke combinatie van een voedselbos (30 hectare), kruidenrijke weides en verschillende recreatiemogelijkheden voor kinderen en volwassenen.

Evert en Anje

Kwartiermaker Anje Poortman (rechts) en Evert Kaatee zetten de lijnen uit voor Voedselbos Eemvallei Zuid foto's: Rebke Klokke

Stichting Voedselbosbouw is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en de ontwikkeling van het voedselbos. Staatsbosbeheer zorgt voor de aanleg, het onderhoud en beheer van de wegen, paden en waterwerken (bestaande sloten en wadi’s) in het gebied. Het definitief ontwerp is in 2022 afgerond; de aanplant is in uitvoering. In het korte plantseizoen 2019-2020 zijn in Voedselbos Eemvallei Zuid snelgroeiende pioniers machinaal aangeplant in de randen en in een grofmazig grid, in alle plantvakken.

Eemvallei Zuid

Tijdens het plantseizoen 2019-2020

Plantweekend eemvallei II

Daarnaast zijn de kilometerslange pluklinten langs de paden aangeplant door ongeveer honderd vrijwilligers. In het plantseizoen 2020-2021 kreeg de aanplant helaas nog geen vervolg. Door de langdurige droogte in het voorjaar en de zomer heeft de jonge aanplant het moeilijk gehad in 2020; in de winter bleken de condities te ongunstig voor nieuwe aanplant en ook de lockdown bracht te veel beperkingen met zich mee voor de organisatie van plantdagen met grote groepen vrijwilligers.

aanplant-eemvallei-palen

Door niet te planten, hebben we het grid van pionierssoorten een voorsprong gegeven. Hierdoor was de uitgangssituatie voor nieuwe aanplant in het plantseizoen 2021-2022 gunstiger. De aanleg van de ‘hardware’ in het gebied - wegen, fiets- en voetpaden, bomenlanen en een parkeerplaats - is voltooid. Intussen wordt het ontwerp van het voedselbos verder uitgewerkt door invulling van de eetbare soorten in de bosvakken waar nu alleen nog pionierssoorten staan.

jonge-bomen-koolzaad
eemvallei-pad
bewonersavond-oosterwold

sfeerimpressie-voedselbos

Sfeerimpressie van het voedselbos