Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen

Langdurige monitoring ten behoeve van een gestandaardiseerde verzameling en analyse van data

Het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen is eind 2021 juridisch ingebed bij Stichting Voedselbosbouw. Vanuit de Green Deal Voedselbossen is dit opgezet als een wetenschappelijk monitoringsprogramma van ruim dertig voedselbossen die aan de definitie van de Green Deal voldoen. Het doel is een langdurige monitoring op te zetten ten behoeve van een gestandaardiseerde verzameling en analyse van data op het gebied van bodemgezondheid, biodiversiteit, koolstofopslag, voedselproductie, verdienvermogen, sociale cohesie en de relatie tussen mens en natuur. Net als het Topsectorenonderzoek Wetenschappelijke bodemvorming onder de Voedselbosbouw voorziet dit programma in een lacune in het wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van voedselbossen als agrarisch teeltsysteem in gematigde klimaatzones.

NMVB-luchtfoto

Deelnemers nemen bodemmonsters in Voedselbos Benthuizen - foto: Peter Maarleveld

Twee jaar na de start was in 2021 de tijd aangebroken om de organisatie van het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen verder te professionaliseren. Stichting Voedselbosbouw was een logische partij om bij aan te sluiten. De doelstellingen van het monitoringsprogramma - wetenschappelijke kennisontwikkeling over voedselbosbouw en de opbouw van een landelijke Community of Practice - sluiten goed aan bij onze ambities. Ook is een aantal voedselbosprojecten van Stichting Voedselbosbouw al onderdeel van het monitoringsprogramma.

NMVB-luchtfoto II

Bodemmonitoring in Voedselbos Kreilerwoud

Het voornemen is om het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen uit te breiden met nieuwe voedselbossen die worden aangeplant als onderdeel van het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw. Het programma behoudt in de nieuwe constellatie zijn eigen team en werkvorm. Daarnaast is én blijft het een onderzoeksprogramma een netwerk voor een brede groep voedselbossen. Dus óók ook voor voedselbossen op kleinere schaal die geen agrarisch karakter hebben.

Voor de uitvoering van het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen zijn vergoedingen en subsidies toegekend door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Fred Foundation, Wageningen Environmental Research (in het kader van de klimaatenvelop), het Koepelplan Voedselbossen, individuele voedselbosbouwers en de Waterschappen De Dommel en Aa en Maas.

Rapport over drie jaar onderzoek naar voedselbossen

In mei 2023 publiceerde het NMVB het rapport 'Voedselbossen: Bodem, Biodiversiteit, Biomassa, Business en Beweging - Drie jaar onderzoek naar voedselbossen in Nederland', waarin zij de resultaten van drie jaar onderzoek naar voedselbossen deelt. Het rapport is gemaakt in opdracht van het ministerie van LNV en geeft een overzicht van het onderzoek dat binnen het kader van het NMVB wordt gedaan in Nederland.

Lees hier het volledige rapport