Houtrak

Houtrak

Locatie

Amsterdam, Noord-Holland

Oppervlakte

6,5 hectare

Ontwerp

Wouter van Eck en Jelle Fekkes

Partners

Staatsbosbeheer en Greenchoice

Aanleg

Eerste aanplant: 2017

schetsontwerpHoutrak
jelle_houtrak
Houtrak VI

Plantgoed van verschillende continenten en door diverse biotopen en klimaatzones

Voedselbos Houtrak ligt tussen Amsterdam en Haarlem, niet ver van Halfweg en Spaarnwoude. Binnen een groter recreatieterrein heeft Staatsbosbeheer in 2017 6,5 hectare in bruikleen gegeven aan Stichting Voedselbosbouw voor de ontwikkeling van een voedselbos. Het is één van de 25 pilotprojecten die onderdeel zijn van het Nationaal Monitoringsprogramma uit de Green Deal Voedselbossen. Energieleverancier Greenchoice heeft een subsidie verstrekt om de realisatie mogelijk te maken; het omzetten van een kale grasvlakte in een florerend voedselbos leidt immers tot meer biodiversiteit en vastlegging van veel koolstof in bos en bodem. De aanplant en het beheer van het voedselbos wordt uitgevoerd in samenwerking met een lokale kerngroep. Houtrak wordt een openbaar toegankelijk terrein, waarbij langs de paden veel ruimte is gecreëerd voor educatie . Zo is er een wandelroute aangelegd die de bezoekers leidt langs plantgoed van verschillende continenten en door diverse biotopen en klimaatzones.

'Het omzetten van een kale grasvlakte in een voedselbos leidt tot meer biodiversiteit en vastlegging van koolstof in bos en bodem'

In een meer afgelegen gedeelte wordt voorrang gegeven aan rust voor de natuur en (periodieke) oogst. De eerste aanplant op deze voormalige grasvlakte vond plaats in 2017. In 2018 en 2019 zijn enkele duizenden bomen en struiken aangeplant. Vanwege de pandemie werden in 2020 alleen interne activiteiten ontplooid. De kerngroep heeft in het voorjaar wilgen gepoot, gewerkt aan een website en in het najaar struiken en bomen aangeplant voor een reeks voedselbosfilmpjes van Greenchoice.

Houtrak V

In augustus 2020 is een informatiebord neergezet. Stichting Voedselbosbouw, Landscape Foodscape en Wageningen University & Research hebben samen een onderzoeksvoorstel uitgewerkt om studenten te laten onderzoeken of een brakke variant van het voedselbos mogelijk is in Houtrak, in aansluiting op het bestaande voedselbos. Het onderzoek richt zich op verschillende vormen van natuurinclusieve landbouw, zoals voedselbossen in relatie tot klimaatuitdagingen. Je kunt hierbij denken aan uitdagingen als een stijging van de zeespiegel, waardoor veel traditionele gebieden voor voedselproductie zullen verzilten. In 2021 is verder gezocht naar geschikte locaties voor de plots en middelen voor de financiering van het onderzoek.

Wij werken aan dit project...