Voedselbosbouw

Alles wat je wil weten over voedselbosbouw

Wat is een voedselbos?

Voedselbossen zijn populair in Nederland. In alle provincies worden inmiddels kleine en grote voedselbossen aangelegd door....

Lees verder...

Verdienmodellen

Het verhaal over de kosten en baten van een voedselbos klinkt bijna te mooi om waar te zijn, zeker wanneer deze kosten en baten....

Lees verder...

Uitheemse soorten

Onder natuurliefhebbers kunnen de gemoederen soms hoog oplopen als het over inheemse en uitheemse soorten gaat in relatie tot natuurbeheer...

Lees verder...

Historisch perspectief

‘Voedselbos’ is de Nederlandse versie van de internationaal gangbare term ‘food forest’. Beide verwijzen naar agrarische ecosystemen met de gelaagde structuur en diverse soortensamenstelling van een natuurlijk bos. In een voedselbos groeien hoofdzakelijk meerjarige planten, bomen en struiken, die eetbare of anderszins bruikbare producten leveren. Inmiddels duidt de term voedselbossen steeds meer op eigentijdse systemen die doelgericht ontworpen zijn in de context van de huidige voedseltransitie van industriële monoculturen naar integrale polyculturen...

naar het artikel...
2_edible-forest-garden-10-years-2
3_bos-monocultuur2

Geen houtplantage

Misschien is een voedselbos wel zo moeilijk in beelden te vatten, omdat we in Nederland een vrij beperkt beeld hebben van bossen. Nederlandse bossen zijn voor een groot deel productiebossen. Ze zijn allemaal aangeplant en meestal bestaan ze uit dicht op elkaar staande bomen, van dezelfde soort met een gesloten kronendak en weinig gevarieerde ondergroei. Voordat deze bossen de kans krijgen
uit te groeien tot een systeem met meer lagen en een hoge biodiversiteit worden ze al gekapt voor de houtproductie.....

Lees verder...

Voedselbos en biodiversiteit

Een hoge biodiversiteit is cruciaal voor de gezondheid en productiviteit van een voedselbos. Tal van eetbare en niet-eetbare soorten krijgen een plek in het voedselbos vanwege de ondersteunende functies die zij voor het hele ecosysteem vervullen. Vlinderbloemigen, zoals olijfwilgen en elzen, worden bijvoorbeeld aangeplant voor de fixatie van atmosferische stikstof, dat in het hele ecosysteem nodig is als voedingsstof. Andere planten, bomen en struiken kunnen met hun diepe wortelstelsels bepaalde mineralen ‘oppompen’ uit diepere lagen van de ondergrond. Door de bladeren van deze soorten te laten composteren op de bovenlaag van de bodem, komen de mineralen uit diepe bodemlagen ook beschikbaar voor andere, minder diep wortelende soorten...

Naar het artikel...
pyjamawantsen
ontwerp

Ontwerp, aanleg en beheer

De ontwikkeling van diverse en vitale ecosystemen voor de productie van voedsel en andere bruikbare producten is de afgelopen decennia effectief opgepakt door de permacultuur en het vakgebied van de agrobosbouw (‘agroforestry’). Voor de voedselproductie hanteert de permacultuur diverse universele ecologische principes die zich direct laten aflezen aan de structuur en dynamiek van natuurlijke ecosystemen waaronder bossen. Deze ecologische principes bieden goede handvatten bij ontwerp, aanleg en beheer van voedselbossen...

Lees verder...