De stichting

Missie en strategie

Stichting Voedselbosbouw Nederland is in juni 2016 opgericht door Wouter van Eck, Marc Buiter, Bart Lensink, Fransjan de Waard en Evelyn Derksen.

De ontwikkeling van een groot voedselbos in Almere Oosterwold, in het kader van het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland, was de aanleiding voor de oprichting.

Stichting Voedselbosbouw staat voor de ontwikkeling en het rendabel maken van nieuwe en bestaande voedselbossen in Nederland met het oog op een duurzame voorziening in de behoeften van de vruchtgebruikers aan lekker en gezond lokaal voedsel, een vitale natuur, aantrekkelijk landschap en nog veel meer.

Wij staan voor ontwerp en ontwikkeling
van nieuwe en bestaande voedselbossen

Ook wil de stichting een bijdrage leveren aan een waardevolle natuurbeleving in voedselbossen en aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis over eetbare natuur in het algemeen en voedselbossen en permacultuur in het bijzonder.

De duurzame ambities zijn gericht op het creëren van waarde in de domeinen People, Planet en Prosperity - zonder afwenteling van problemen naar elders en later. De stichting verbindt dit met een voortdurende oriëntatie op de ontwikkeling en toepassing van duurzame functiecombinaties. Een voedselbos vervult namelijk verschillende duurzame functies tegelijkertijd en creëert zo óók duurzame waarde in meerdere domeinen.

over-voedselbosbouw

Kernactiviteiten

Om onze ambities te realiseren, ontwikkelen we de volgende activiteiten:
  • Werving en ondersteuning van mensen en middelen die nodig zijn voor een duurzame ontwikkeling van voedselbossen in Nederland.

  • Ontwerp, aanplant en duurzaam beheer van vitale voedselbossen in Nederland.

  • Ontwikkeling en verspreiding van kennis en vaardigheden in relatie tot voedselbossen en andere vormen van eetbare natuur in gematigde klimaatzones, onder meer door middel van onderzoek, advies, training en educatie.

Beloningsbeleid

Stichting Voedselbosbouw heeft met haar activiteiten géén winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Publicaties

Lees ons beleidsplan, jaarverslagen en statuten.