Onderzoek

Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek

Voedselbossen bieden een veelbelovende systeemoplossing voor een aantal actuele maatschappelijke uitdagingen. Denk daarbij aan de noodzaak om de natuur en biodiversiteit te herstellen, de gewenste omslag naar ‘kringlooplandbouw’, verbetering van het verdienvermogen in de landbouw en het streven naar een ‘klimaatbestendige’ inrichting van gebieden. Vooral omdat ze worden ontworpen naar het voorbeeld van natuurlijke bossen kunnen voedselbossen veelzijdige bijdragen leveren aan een effectieve aanpak van dergelijke grote duurzaamheidsuitdagingen. Hoewel de praktijkervaringen veelbelovend zijn, is er tot op heden weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de impact die voedselbossen kunnen hebben in gematigde klimaatzones. Bijdragen aan een degelijke, professionele kennisontwikkeling en kennisdeling met betrekking tot de voedselbosbouw is dan ook een belangrijk doel van de ondersteuning die Stichting Voedselbosbouw verleent aan het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.

Momenteel (2022) ondersteunt Stichting Voedselbosbouw twee grote onderzoeksprojecten;

Het topsectorenonderzoek

Het nationaal monitoringsprogramma voedselbossen.

Nieuws

Plantdag Schijndel I
29 september 2022 3-4 minuten

Gezocht: ondernemende voedselbospioniers

Rinke Robbers I
19 september 2022 11-12 minuten

'Een rondje langs de velden': Voedselbos De Terp

Ruigtekruiden-Bessenstruiken
15 september 2022 11-12 minuten

Pioniers prikkelen de bosgeesten