Nationaal monitoringsprogramma

Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen

Het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB) is eind 2021 juridisch ingebed bij Stichting Voedselbosbouw. Vanuit de Green Deal Voedselbossen is het NMVB opgezet als een wetenschappelijk monitoringsprogramma onder ruim dertig voedselbossen die aan de definitie van de Green Deal voldoen. Het doel is een langdurige monitoring op te zetten ten behoeve van een gestandaardiseerde verzameling en analyse van data op het gebied van bodemgezondheid, biodiversiteit, koolstofopslag, voedselproductie, verdienvermogen, sociale cohesie en de relatie tussen mensen en natuur. Evenals het topsectorenonderzoek Wetenschappelijke bodemvorming onder de Voedselbosbouw voorziet het NMVB in een grote lacune in het wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van voedselbossen als agrarisch teeltsysteem in gematigde klimaatzones.

Twee jaar na de start was het eind 2021 tijd om de organisatie van het NMVB verder te professionaliseren en Stichting Voedselbosbouw bleek een logische partij om bij aan te sluiten. De doelstellingen van het monitoringsprogramma – wetenschappelijke kennisontwikkeling over de voedselbosbouw en opbouw van een landelijke Community of Practice – sluiten goed aan bij ambities van de stichting. Ook is een aantal voedselbosprojecten van Stichting Voedselbosbouw al onderdeel van monitoringsprogramma. Het voornemen is om het monitoringsprogramma uit te breiden met nieuwe voedselbossen die worden aangelegd in het kader van het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw. Het NMVB behoudt in de nieuwe constellatie zijn eigen team en werkvorm. Daarnaast is én blijft het een programma en netwerk voor een brede groep voedselbossen, dus óók ook voor voedselbossen op kleinere schaal die geen agrarisch karakter hebben.

Voor de uitvoering van het NMVB zijn vergoedingen en subsidies verworven bij onder meer het Ministerie van LNV, de Fred Foundation, Wageningen Environmental Research (in het kader van de klimaatenvelop), het Koepelplan Voedselbossen, individuele voedselbosbouwers en de Waterschappen De Dommel en Aa en Maas.