Sponsoren

Ga snel naar...

Brons: ‘Kruidlaagsponsor’

Voor een eenmalige bijdrage van € 500 kun je Kruidlaagsponsor worden van één van onze twee grote projecten: Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid.

Meer informatie

Zilver: ‘Struiklaagsponsor’

Voor een eenmalige bijdrage van € 1.000 euro kun je Struiklaagsponsor worden van één project van onze twee grote projecten: Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid.

Meer informatie

Goud 'Kroonlaagsponsor'

Voor een eenmalige bijdrage van € 2.500 euro kun je Kroonlaagsponsor worden van één van onze twee grote projecten: Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid.

Meer informatie

Projectsponsoring


Door sponsoring van een voedselbosproject kun je ons helpen onze programmadoelstellingen te realiseren. Onze twee grootschalige voedselbossen - Voedselbos Schijndel en Voedselbos Eemvallei Zuid in Almere - zijn de grootste voedselbosprojecten in Europa. Bij de ontwikkelingen van Voedselbos Schijndel werkt Stichting Voedselbosbouw samen met het Groen Ontwikkelfonds Brabant en HAS Den Bosch. Voedselbos Eemvallei Zuid wordt aangelegd in samenwerking met Staatsbosbeheer, Stichting Speelwildernis Het Buytenwold, Natuurboerderij Vliervelden en provincie Flevoland. Zowel bij de aanplant als bij onderhoud en beheer werken we daarnaast samen met vele vrijwilligers die zich willen inzetten voor verrijking van de landbouw en natuur in Nederland.

De aanplant van de grootschalige voedselbossen in Schijndel (20 hectare.) en Almere (30 hectare) biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van voedselbossen vanaf het vroegste begin te volgen. Ondanks de veelbelovende praktijkervaringen is er tot nu toe vrijwel geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar (professionele) voedselbossen. Er is vooral behoefte aan betrouwbare gegevens over de impacts van voedselbossen op de voedselproductie, CO2-reductie en de vitaliteit, veerkracht en biodiversiteit van de (eetbare) natuur in en rond een voedselbos.


Stichting Voedselbosbouw stimuleert daarom langjarig wetenschappelijk onderzoeknaar de duur-
zaamheidsimpacts van voedselbossen. We geven hieraan onder meer invulling door ondersteuning van onderzoekers (in opleiding) en facilitering van wetenschappelijk verantwoorde nulmetingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Ook delen we de kennis en ervaring die wij opdoen met de ontwikkeling en exploitatie van de voedselbossen in Schijndel en Almere - zowel met professionals als met het publiek.

Wil je helpen deze kennisontwikkeling en -deling mogelijk te maken?
Word dan Kruidlaag-, Struiklaag- of Kroonlaagsponsor van één of beide projecten van Stichting Voedselbosbouw.

Kruidlaagsponsor

Voor een eenmalige bijdrage van € 500,-- kunt u Kruidlaagsponsor worden van Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid.

  • Vermelding van de bedrijfsnaam op de webpagina van het betreffende voedselbos
  • Vermelding van de bedrijfsnaam in het onderzoeksrapport over de nulmetingen op gebied van klimaat en biodiversiteit in het voedselbos
  • Ontvangst van een kopie van het officiële onderzoeksrapport over de nulmetingen
  • Uitnodiging voor de officiële opening van het betreffende voedselbos
  • Eenmalige vermelding van de bijdrage aan het voedselbos in de nieuwsbrief van de sponsor.

Mail Brons
Roomse kervel

Programmasponsoring


Door sponsoring van een concreet voedselbosproject kunt u helpen het programmadoel te realiseren.
Zo realiseert stichting Voedselbosbouw momenteel twee grootschalige voedselbossen: één productie-
voedselbos van ruim 20 hectare in het Brabantse Schijndel en één recreatief voedselbos van circa 30
hectare in de Eemvallei Zuid in Almere. Dit zijn vooralsnog de grootste voedselbossen van Europa! Bij
de realisatie van Voedselbos Schijndel werkt de stichting samen met het Groen Ontwikkelfonds Bra-
bant en de HAS Den Bosch. Voedselbos Eemvallei Zuid wordt aangelegd in samenwerking met Staats-
bosbeheer, stichting Speelwildernis Het Buytenwold, Natuurboerderij Vliervelden en de provincie Fle-
voland. Zowel bij de aanleg als bij het onderhoud en beheer werken we samen met vele vrijwilligers
die zich graag belangeloos inzetten voor verrijking van de landbouw en natuur in Nederland

Aanmelden als...

Brons: ‘Voedselbospionier’

Voor een eenmalige bijdrage van € 500,-- kunt u Kruidlaagsponsor worden van één project, Voedsel- bos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid.

mail Voedselbospionier!

Zilver: ‘Voedselbosbouwer’

Voor een eenmalige bijdrage van € 1.000,-- euro kunt u Struiklaagsponsor worden van één project, Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid.

mail Voedselbosbouwer!

Goud 'Voedselboswachter'

Voor een eenmalige bijdrage van € 2.500,-- euro kunt u Kroonlaagsponsor worden van één project, Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid.

mail Voedselboswachter!