Animatie ‘Wat zijn voedselbossen?’ in première

Animatie ‘Wat zijn voedselbossen?’ in première

In deze korte film wordt het ontstaan van de voedselbosbouw gevisualiseerd.

‘Wat zijn voedselbossen?’ Dat is de titel van een prachtige animatie die is gemaakt in opdracht van de Werkgroep Green Deal Voedselbossen en Stichting Voedselbosbouw. In deze korte film wordt het ontstaan van de voedselbosbouw gevisualiseerd als een evolutie vanuit het historische samenleven van mensen met bossen en alle organismen die hiervan deel uitmaken.

De animatie is verbeeld als het ‘scheppingsverhaal’ van de voedselbosbouw, die in Nederland terrein wint en een wezenlijk andere oorsprong heeft dan de landbouw van éénjarige gewassen. Deze animatie is de eerste in een reeks infographics, video's en mediaproducten die kennis over voedselbossen voor een breed publiek toegankelijk maken.

De voedselbosbouw is een nieuwe, integrale vorm van landgebruik.

Een vorm die natuur en landbouw - nu grotendeels gescheiden werelden - weer met elkaar verenigt. Een voedselbos is een gelaagd ecosysteem dat door de mens is ontworpen, door een vernuftige toepassing van principes uit de natuurlijke bosontwikkeling.

Dankzij hun grote biodiversiteit zijn voedselbossen vitaal en robuust en leveren zij een rijkdom aan eetbare producten. In dit verband spreken we dan ook van polyculturen: een term die onderstreept dat het om wezenlijk andere systemen gaat dan we in de landbouw kennen. Geen wonder dat er de nodige misverstanden over deze innovatie bestaan. Dat is jammer. Voedselbossen hebben namelijk wel meer eigenschappen die bijdragen aan de oplossing van verschillende actuele, complexe en ook urgente vraakstukken.

Zo geldt dat onder meer voor netto opbouw van de bodem, een grotere waterberging, vastlegging van CO2, plaagpreventie, opvang van fijnstof en verkoeling. Bovendien zijn er in een voedselbos na aanplant geen externe inputs nodig, net als in een natuurlijk bos. Hiervoor maakt de beheerder dus geen jaarlijks terugkerende kosten.

1280x720_watzijnvoedselbossen-thumb


Concept en idee: Evelyn Derksen
Coördinatie en script: Fransjan de Waard
Productie, illustratie en animatie: Suze en Emiel Geerdink
Voice-over: Angelique Houtveen
Voice-over opname: Sonic Picnic
Sound Design: Max Oostveen

banner4aanplant