Terugblik op een vruchtbaar plantseizoen

Terugblik op een vruchtbaar plantseizoen

De plantdagen zitten er weer op: we kijken terug op een vruchtbaar plantseizoen waarin honderden vrijwilligers in heel Nederland de handen uit de mouwen hebben gestoken en duizenden bomen en struiken hebben geplant. Zo ook in Voedselbos Schijndel en Voedselbos Eemvallei, de twee grote projecten van Stichting Voedselbosbouw.


In Voedselbos Schijndel (20 hectare) - één van de twee grote projecten van Stichting Voedselbosbouw - stonden dit plantseizoen vijf plantweekenden op het  programma waarin tientallen vrijwilligers ruim 1.600 bomen hebben geplant. Met als resultaat dat het deel van het voedselbos dat bestaat uit eetbare soorten met 2,5 hectare is toegenomen tot elf hectare. De aftrap voor het plantseizoen vond plaats op het perceel aan de Boschweg, waar veel ontbrekende rijen zijn aangeplant. In de overige weekenden zijn drie grote vakken op Locatie Hardekamp aangeplant. Hierbij zijn meer ‘traditionele’ soorten aangeplant, zoals appel-, peren-, pruimen- en notenbomen en een ruim assortiment bessen. In de noordoosthoek van dit perceel is daarnaast een extra windhaag aangeplant.

december II

Vrijwilligers aan het werk in Voedselbos Schijndel, december 2022

Dit plantseizoen is veel extra aandacht besteed aan het beschermen van de jonge aanplant tegen veegschade door wild. Nu de eerste aanplant een aantal jaar heeft kunnen groeien, steken op steeds meer plaatsen planten voorzichtig hun ‘kruin’ boven de pioniersvegetatie uit. Zoals elk jaar is het voedselbos eind maart geschouwd om te inventariseren hoe de aangeplante percelen erbij staan en op welke plekken uitgevallen planten moeten worden ingeboet.

Alle vrijwillgers-19-11-2023 foto Arno

Een deel van de vrijwilligers die dit plantseizoen de handen uit de mouwen stak in Voedselbos Schijndel

Kruiwagens

Dit plantseizoen zijn Voedselbos Eemvallei (30 hectare) enorm veel meters gemaakt. Tijdens zes plantweekenden is het met de hulp van ruim honderddertig vrijwilligers gelukt om de eerste zes productiehectares - ruim 5.000 bomen en planten - in het zuidwestelijke deel van het voedselbos volledig aan te planten. Er is een grote diversiteit van vruchtdragende gewassen aangeplant. Daarbij zijn het grid en de windhagen verder hersteld met extra elzen, populieren, wilgen en sleedoorns. Hoewel in 2022 sprake was van een droge lente en een lange, droge zomer heeft de jonge aanplant dit goed doorstaan. Dit toont aan dat handmatig aanplanten veel beter lijkt uit te pakken dan de machinale aanplant van in de beginjaren.

Voedselbosbus

De voedselbosbus van Anje Poortman - kartrekker in Voedselbos Eemvallei - staat in de startblokken voor het plantseizoen 2022-2023

Om de veegschade van reeën tegen te gaan, is een hek geplaatst rond de kavels van het productiedeel van het voedselbos. Ook zijn de manshoge distels op de productiehectares met een klepelmaaier verwijderd, zodat de aanplant hier doorgang kon vinden. SBB heeft dit jaar ook voor het eerst de gebieden gemaaid die niet worden ingeplant, maar voor recreatieve doeleinden bestemd zijn. Hierdoor worden de contouren van het voedselbos beter zichtbaar. Dit plantseizoen zijn de kavels met GPS uitgezet. Deze methode maakt het mogelijk kavels nauwkeurig te definiëren en plantlijnen vervolgens in kaarsrechte lijnen uit te zetten. De aanplantplekken zijn hierna met bamboestokken gemarkeerd, waarna al het plantgoed op de aangewezen plaatsen is neergezet. Hierdoor kon zeer snel en doelgericht worden geplant. Het doel voor volgend jaar is om opnieuw zes hectares aan te planten en de windhagen en het grid verder te versterken.

Plantdagen 2021-2022

Vrijwilligers steken de spade in de grond in Voedselbos Eemvallei

Voedselbosprojecten uit het programma Duurzame Doorbraak 
Als onderdeel van het van het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw zijn sinds 2019 al negentien voedselbosprojecten op landbouwgronden opgestart. Hiermee is de ambitie die in het programma is verwoord - realisatie van honderdvijftig hectare voedselbos in vijf jaar tijd - vrijwel gerealiseerd.