Voedselbos Lingehout

Voedselbos Lingehout

Locatie

Geldermalsen, Gelderland

Oppervlakte

8,5 hectare

Ontwerp

Evelyn Derksen (Plantschap)

Aanleg

Eerste aanplant 2021

Voedselbos Lingehout
Gerdien_veld

In mei 2021 ondertekenden Burgerwindcoöperatie West Betuwe U.A. (kortweg: Betuwewind) en Stichting Voedselbosbouw een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van Voedselbos Lingehout in Geldermalsen. Betuwewind is opgericht door burgers die een actieve bijdrage willen leveren aan een duurzame, regionale energievoorziening. De opbrengsten uit de windmolenprojecten van de coöperatie vloeien terug naar de regio en worden ingezet voor lokale duurzaamheidsinitiatieven. Mede vanwege de herplantplicht die voortvloeit uit de aanleg van de windparken Avri en Deil in Geldermalsen en de ideële doelstelling van Betuwewind ontstond in 2019 het idee om een voedselbos te gaan realiseren. Het voedselbos wordt onderdeel van een gemengde, natuurinclusieve boerderij van elf hectare aan de Tielerweg in Geldermalsen, waarvan ook een biologische tuinderij, rijenteelten en een boomkwekerij deel uitmaken. Met de grondeigenaar - Stichting Landgoed Groot Westerhout - is een pachtovereenkomst gesloten met een looptijd van 26 jaar en een mogelijkheid tot verlenging.

Daarnaast heeft Betuwewind de ontwikkeling en exploitatie van het voedselbos ondergebracht in een aparte entiteit: Coöperatief Voedselbos Lingehout B.V. Mede op basis van het businessplan hebben honderdvijftig leden een financiële bijdrage geleverd voor de ontwikkeling van het voedselbos. Als tegenprestatie krijgen deze zij als eerste het recht gebruik te maken van de oogst; de resterende oogst wordt verkocht via andere kanalen. Voor het voedselbos is in 2021 een basisontwerp gemaakt voor de randen en de indeling van het terrein in kleinere eenheden. In de zomer van 2021 is het terrein ingezaaid met een mengsel van diep wortelende gewassen om de vastgereden bodem te ‘breken’. Hierbij is onder andere rammenas ingezaaid. De randen worden in februari-maart 2022 gevuld met ‘bosplantsoen’, dat bestaat uit ‘systeemplanten’, zoals wilgen, elzen, veldesdoorns en haagbeuken, die bosvorming bevorderen en bestuiving ondersteunen. Onder begeleiding van Stichting Voedselbosbouw wordt de aanplant uitgevoerd door leden van Betuwewind en vrijwilligers van Life Terra.