Voedselbos Vierhoeven

Voedselbos Vierhoeven

Locatie

Roosendaal, Noord-Brabant

Oppervlakte

8 hectare

Ontwerp

Bastiaan Rooduijn (Coöperatie Ondergrond)

Partners

Brabant Water, omwonenden

Aanleg

Eerste aanplant: januari 2021

Herinrichting rondom een Brabants drinkwaterstation

Aan de zuidrand van Roosendaal, ter hoogte van sportpark Vierhoeven, wordt Voedselbos Vierhoeven gerealiseerd door een samenwerkingsverband van Brabant Water, een groep omwonenden en Stichting Voedselbosbouw. Het gaat om de herinrichting van een groengebied van ongeveer dertig hectare rond het drinkwaterstation van Brabant Water in Roosendaal. Van dit groengebied wordt acht hectare - verdeeld over twee percelen van drie en vijf hectare - benut voor de ontwikkeling en exploitatie van een voedselbos in het kader van het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw. Brabant Water wil onderzoeken of een voedselbos een rendabele vorm van landbouw is die tegelijkertijd zorgdraagt voor een vitale natuur, een gezonde bodem en goed is voor het grond- en drinkwater.

Patrick t Hart

Patrick ’t Hart is kartrekker van het voedselbosproject in Roosendaal - foto: Koen Mol

Het voedselbos krijgt grotendeels een productiefunctie, terwijl één hectare speciaal wordt ingericht voor educatieve doelen. Water geeft met deze pilot invulling aan haar beleid gericht op duurzame gronduitgifte. Hiermee wil zij (agrarische) pachters stimuleren maatregelen te nemen ter bevordering van een gezonde bodem en een vitale natuur.

Brabant Water wil onderzoeken of een voedselbos een rendabele vorm van landbouw is die óók zorgt voor een vitale natuur, een gezonde bodem en goed is voor grond- en drinkwater

Patrick ’t Hart is kartrekker van dit project en maakt deel uit van een kernteam van vier Roosendalers die zich hebben verenigd in Coöperatie Aardevol, dat in 2021 met ondersteuning van Stichting Voedselbosbouw is opgericht om het voedselbos verder te ontwikkelen en lokaal te verankeren. Deze coöperatie wordt pachter van de grond voor Voedselbos Vierhoeven van Brabant Water.

Voedselbos Roosendaal

Tijdens de plantdagen in februari 2021 - foto: Koen Mol

In februari 2021 zijn de eerste vierhonderd bomen voor Voedselbos Vierhoeven aangeplant. Vijftien soorten bomen en struiken zullen uitgroeien tot windhagen die voor een gunstig microklimaat zorgen. In het vroege voorjaar is vervolgens de grond ingezaaid met haver, bloemen en kruiden die de bodem verbeteren.

Bastiaan Rooduijn

Voedselbosontwerper Bastiaan Rooduijn tijdens de plantdagen in februari 2021 - foto: Koen Mol

Dat er In Voedselbos Vierhoven veel bomen geplant worden, is wel duidelijk, want op het perceel passen ruim 16.000 bomen en struiken. In het najaar van 2021 is een keuze gemaakt voor de soorten fruit, noten, paddenstoelen en meerjarige groenten en kruiden die worden aangeplant.

Voedselbos Roosendaal II

Lees ook: 'Een rondje langs de velden': Voedselbos Vierhoeven