Voedselbos Vierhoeven

Voedselbos Vierhoeven

Locatie

Roosendaal, Noord-Brabant

Oppervlakte

8 hectare

Ontwerp

Bastiaan Rooduijn (Coöperatie Ondergrond)

Partners

Brabant Water, omwonenden

Aanleg

Eerste aanplant januari 2021

Herinrichting rondom
drinkwaterstation

Aan de zuidrand van Roosendaal, ter hoogte van sportpark Vierhoeven, wordt Voedselbos Vierhoeven gerealiseerd door een samenwerkingsverband van Brabant Water, een groep omwonenden en Stichting Voedselbosbouw Nederland. Het gaat om de herinrichting van een groengebied van zo’n dertig hectare rond het drinkwaterstation van Brabant Water in Roosendaal. Van dit groengebied zal 8 hectare - verdeeld over twee percelen van drie en vijfhectare - worden benut voor de ontwikkeling en exploitatie van een voedselbos. Het voedselbos krijgt voornamelijk een productiefunctie, waarbij één hectare wordt ingericht voor educatieve functies. Brabant Water geeft met deze pilot invulling aan haar beleid gericht op duurzame gronduitgifte. Hiermee wil zij (agrarische) pachters stimuleren maatregelen te nemen ter bevordering van een gezonde bodem en een vitale natuur. Om het voedselbos verder te ontwikkelen en lokaal te verankeren, is in 2021 ‘Coöperatie Aardevol’ opgericht door enkele omwonenden met ondersteuning van Stichting Voedselbosbouw. Deze coöperatie wordt pachter van de grond voor Voedselbos Vierhoeven van Brabant Water.

wachtfoto-tekst