Jan Hein Ruijgrok

Jan Hein Ruijgrok

Landschapsarchitect, voedselbosontwerper

Jan Hein Ruijgrok is een ervaren landschapsarchitect. In 2016 kwam hij in aanraking met Wouter van Eck en Marc Buiter die het samen met anderen het initiatief hadden genomen om een grootschalig voedselbos in Flevoland te ontwikkelen: het voedselbos Eemvallei. Hij heeft er het masterplan voor getekend. Hij is lid geweest van de Raad van Toezicht van de Stichting Voedselbosbouw Nederland, nu maakt hij ontwerpen voor voedselbossen. Daarbij ligt de nadruk enerzijds op het masterplan-niveau: de integratie van het bos in de omgeving, interne zonering, routing, ontsluiting etc. Anderzijds vertaalt hij zo’n masterplan graag in een concreet beplantingsplan met soorten die zowel passen bij bodem en klimaat als bij de doelen die de initiatiefnemer heeft met het voedselbos. Inmiddels hebben bijna 90 hectares voedselbos op zijn tekentafel gelegen. Daarnaast doet hij als lid van het kernteam van Voedselbos Schijndel waardevolle ervaring op met de aanleg, exploitatie en monitoring van een grootschalig voedselbos. Die ervaring vloeit weer terug in de plannen die hij maakt.

Jan_Hein