Jordy van Eijk

Jordy van Eijk

Kartrekker Voedselbos Planten Database - Wetenschappelijke Kennisopbouw, Contentmanagement, Communicatie

Kartrekker van voedselbosplantendatabase

Jordy van Eijk heeft een achtergrond als bosecoloog enstudeerde aan de Wageningen Universiteit. Sinds 2017 verdiept hij zich in het ontwerp, de aanleg en het beheer van complexe agroforestry-systemen. Aanvankelijk deed Jordy dit in de hoedanigheid van onderzoeker als onderdeel van zijn studie. Zo onderzocht hij welke kansen er zijn voor voedselbossen in het Deltalandschap voor de provincie Zuid-Holland (BSc Thesis). Ook leverde Jordy een bijdrage aan het ontwerp van Voedselbos Droevendaal - op de proefvelden van de Wageningen Universiteit (MSc Internship) - en ontwikkelde hij het raamwerk voor het ontwerp van voedselbossen en een open source plantendatabase (MSc Thesis).

Ondernemer met een hart voor de natuur

In de jaren hierna werd Jordy actief als ondernemer met zijn bedrijf Van Eijk: Consultantree en was hij medeoprichter van Stichting ReGeneratie. Bij ReGeneratie coördineert hij onderzoek, onderwijs en de realisatie van kleinschalige (tussen 0,5 en 5 hectare) economisch levensvatbare, complexe agroforestry-systemen waarbij mensen zich verbinden met hun voedsel, gemeenschap, omgeving en elkaar. Het verbinden van jonge ondernemers met landeigenaren voor de instroom van nieuwe boeren in de landbouw staat hierbij centraal. Ook is Jordy betrokken bij het ontwerp en de aanplant van verschillende voedselbosprojecten, zoals Voedselbos Hillock (Oosterbeek), Voedselbos De Pleez (Leuth) en het zilte voedselbos Houtrak (Haarlemmermeer). Verder werkt hij nauw samen met Kwekerij Dependens om op een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier een breed eetbaar sortiment op te bouwen.

Bij Stichting Voedselbosbouw is Jordy kartrekker van een op functionele kenmerken gebaseerde open source plantendatabase met honderd veelbelovende agroforestry-soorten en hun variëteiten.

tree-157371_640.png