Marc Buiter

Marc Buiter

Secretaris, projectleider

Marc is zelfstandig entrepreneur onder de naam Embergy Consulting - kortweg: Embergy - en secretaris van het bestuur van de Stichting Voedselbosbouw . Als entrepreneur werkt Marc graag samen met koplopers aan de cocreatie en realisatie van grensverleggende vernieuwingen (systeeminnovaties) die de transitie naar een duurzame samenleving kunnen versnellen en versterken. Een voedselbos is een goed voorbeeld van zo’n duurzame systeeminnovatie. Bij zijn werkzaamheden bouwt Marc voort op een uitgebreide werkervaring met vele duurzaamheidsprojecten en –initiatieven op het snijvlak van stad, landbouw en natuur in Nederland. Als generalist op het gebied van duurzaamheid is hij de afgelopen jaren werkzaam geweest bij onder meer Urgenda (als secretaris voor het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling), de VROM-raad en de gemeente Zaanstad.

Lees ook: 'Een rondje langs de velden': Marc Buiter

Marc_buiter