Michiel Philippart

Michiel Philippart

Michiel Philippart is sinds begin 2021 verantwoordelijk voor de politieke lobbywerkzaamheden in Den Haag voor Stichting Voedselbosbouw Nederland. Deze oud-krantenjournalist en voormalig UK-correspondent van de GPD kent zijn weg in en rondom het politieke hart van Nederland en werkt sinds 2016 als parttime beleidsmedewerker voor de GL-fractie in de Eerste Kamer. Zijn mastergraad in de Politicologie behaalde hij aan de Universiteit Antwerpen en sinds drie jaar heeft Michiel ook een mandaat als Provinciale Statenlid in Noord-Brabant. Naast overige lobbywerkzaamheden geeft Michiel ook strategisch advies inzake politiek-bestuurlijke vraagstukken. In Loon op Zand (Noord-Brabant) is hij betrokken als projectwerker bij Stichting Juniper. Deze goede doelenstichting is bezig met de realisatie van een van de grootste voedselbossen van Nederland inclusief energie-negatieve vierkantsboerderij, waar Michiel samen met diverse familieleden beoogt een deel van het geambieerde voedselbos te realiseren.

Michiel Philippart