Sponsoren

Ga snel naar...

Brons: ‘Kruidlaagsponsor’

Voor een eenmalige bijdrage van € 500,-- kunt u Kruidlaagsponsor worden van één project, Voedsel- bos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid.

mail ons Brons!

Zilver: ‘Struiklaagsponsor’

Voor een eenmalige bijdrage van € 1.000,-- euro kunt u Struiklaagsponsor worden van één project, Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid.

mail ons Zilver!

Goud 'Kroonlaagsponsor'

Voor een eenmalige bijdrage van € 2.500,-- euro kunt u Kroonlaagsponsor worden van één project, Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid.

mail ons Goud!

Projectsponsoring


Door sponsoring van een concreet voedselbosproject kunt u helpen het programmadoel te realiseren.
Onze twee grootschalige voedselbossen, één productiebos in het Brabantse Schijndel en één recreatief voedselbos in Almere. Dit zijn vooralsnog de grootste voedselbossen van Europa! Bij
de realisatie van Voedselbos Schijndel werkt de stichting samen met het Groen Ontwikkelfonds Bra-
bant en de HAS Den Bosch. Voedselbos Eemvallei Zuid wordt aangelegd in samenwerking met Staats-
bosbeheer, stichting Speelwildernis Het Buytenwold, Natuurboerderij Vliervelden en de provincie Flevoland. Zowel bij de aanleg als bij het onderhoud en beheer werken we samen met vele vrijwilligers die zich graag belangeloos inzetten voor verrijking van de landbouw en natuur in Nederland.

De aanplant van de grootschalige voedselbossen in Schijndel (20 ha.) en Almere (30 ha.) biedt een ge-
weldige kans om de ontwikkeling van voedselbossen vanaf het vroegste begin te volgen. Ondanks de
rijke geschiedenis en veelbelovende praktijkervaringen is er tot op heden namelijk nauwelijks weten-
schappelijk onderzoek uitgevoerd naar (professionele) voedselbossen. Er is vooral behoefte aan be-
trouwbare gegevens over de impact van voedselbossen op de voedselproductie, CO2 -reductie
en de vitaliteit, veerkracht en biodiversiteit van de (eetbare) natuur in en rond een voedselbos.
Daarom stimuleert stichting Voedselbosbouw langjarig wetenschappelijk onderzoek naar de duur-
zaamheidsimpacts van voedselbossen, onder meer door ondersteuning van onderzoekers (in oplei-
ding) en door facilitering van wetenschappelijk verantwoorde nulmetingen op gebied van klimaat en
biodiversiteit. Daarnaast delen we graag de kennis en ervaring die wij opdoen met de ontwikkeling en
exploitatie van de grootschalige voedselbossen in Schijndel en Almere, zowel met professionals als
met het grote publiek. Wilt u helpen deze kennisontwikkeling en kennisdeling mogelijk te maken?
Word dan Kruidlaag-, Struiklaag- of Kroonlaagsponsor van één, of beide projecten!

Kruidlaagsponsor

Voor een eenmalige bijdrage van € 500,-- kunt u Kruidlaagsponsor worden van Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid.

  • Vermelding van de bedrijfsnaam op de webpagina van het betreffende voedselbos
  • Vermelding van de bedrijfsnaam in het onderzoeksrapport over de nulmetingen op gebied van klimaat en biodiversiteit in het voedselbos
  • Ontvangst van een kopie van het officiële onderzoeksrapport over de nulmetingen
  • Uitnodiging voor de officiële opening van het betreffende voedselbos
  • Eenmalige vermelding van de bijdrage aan het voedselbos in de nieuwsbrief van de sponsor.

Mail Brons
Roomse kervel

Programmasponsoring


Door sponsoring van een concreet voedselbosproject kunt u helpen het programmadoel te realiseren.
Zo realiseert stichting Voedselbosbouw momenteel twee grootschalige voedselbossen: één productie-
voedselbos van ruim 20 hectare in het Brabantse Schijndel en één recreatief voedselbos van circa 30
hectare in de Eemvallei Zuid in Almere. Dit zijn vooralsnog de grootste voedselbossen van Europa! Bij
de realisatie van Voedselbos Schijndel werkt de stichting samen met het Groen Ontwikkelfonds Bra-
bant en de HAS Den Bosch. Voedselbos Eemvallei Zuid wordt aangelegd in samenwerking met Staats-
bosbeheer, stichting Speelwildernis Het Buytenwold, Natuurboerderij Vliervelden en de provincie Fle-
voland. Zowel bij de aanleg als bij het onderhoud en beheer werken we samen met vele vrijwilligers
die zich graag belangeloos inzetten voor verrijking van de landbouw en natuur in Nederland

Aanmelden als...

Brons: ‘Voedselbospionier’

Voor een eenmalige bijdrage van € 500,-- kunt u Kruidlaagsponsor worden van één project, Voedsel- bos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid.

mail Voedselbospionier!

Zilver: ‘Voedselbosbouwer’

Voor een eenmalige bijdrage van € 1.000,-- euro kunt u Struiklaagsponsor worden van één project, Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid.

mail Voedselbosbouwer!

Goud 'Voedselboswachter'

Voor een eenmalige bijdrage van € 2.500,-- euro kunt u Kroonlaagsponsor worden van één project, Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid.

mail Voedselboswachter!