Provincie Limburg lanceert subsidie om realisering voedselbossen te ondersteunen

Provincie Limburg lanceert subsidie om realisering voedselbossen te ondersteunen

De provincie Limburg heeft een subsidieregeling opengesteld voor het herstel en de aanleg van landschapselementen in Limburg. Hiermee wil zij een impuls geven aan de instandhouding en bescherming van het landschap in de provincie. De regeling biedt ook subsidiemogelijkheden voor de aanplant van voedselbossen, zodat ervaringen kunnen worden opgedaan met nieuwe voedselsystemen die beter zijn voor het milieu.

De nieuwe subsidieregeling is gericht op het behoud en de versterking van het Limburgse landschap en moet tegelijkertijd een bijdrage leveren aan duurzame landbouw. Wie voor de regeling in aanmerking wil komen, moet aan een aantal spelregels voldoen. Het voedselbos moet een omvang hebben van minstens 0,5 hectare en op een agrarische kavel worden aangeplant. Daarnaast geldt dat er minimaal zevenhonderd bomen en struiken per hectare worden aangeplant en wordt afgezien van bemesting en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast moet het voedselbos in Limburg worden aangelegd en minstens tien jaar blijven staan.

Cursus

Aanvragen kan tot uiterlijk 1 april 2023

De termijn voor het indienen van aanvragen is tot uiterlijk 1 april 2023. Aanvragen kunnen worden gedaan door rechtspersonen, zoals verenigingen of bedrijven. Het bedrag per project bedraagt maximaal 75 procent van de totale subsidiabele projectkosten tot een maximum van 75.000 euro. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Limburg.