Voortgangsrapportage Topsectorenonderzoek: na twee jaar een eerste oogst

Voortgangsrapportage Topsectorenonderzoek: na twee jaar een eerste oogst

Twee jaar na de officiële kick-off heeft de projectgroep van het Topsectorenonderzoek ‘Wetenschappelijke Bodemvorming onder de Voedselbosbouw’ een voortgangsrapportage gepubliceerd. Naast inhoudelijke updates van de drie werkpakketten waarop het onderzoek is gericht, zijn de plannen voor het komende jaar uiteengezet.

Sinds het najaar van 2020 werken elf consortiumpartners samen aan het Topsectorenonderzoek Wetenschappelijke Bodemvorming onder de Voedselbosbouw. Dit project is mede voortgekomen uit de onderzoeksagenda van de Green Deal Voedselbossen en heeft tot doel om wetenschappelijke inzichten te genereren in de duurzaamheidsimpacts van voedselbossen. Zo wordt onderzoek gedaan naar de effecten van voedselbossen op het verdienvermogen, klimaatmitigatie, biodiversiteit, bodemkwaliteit en de ecologische veerkracht. Het onderzoek richt zich op drie werkpakketten:

1) Klimaat en ondergrondse biodiversiteit

2) Bovengrondse biodiversiteit

3) Verdienvermogen

Bovengrondse diversiteit

Twee jaar na de kick-off van het Topsectorenonderzoek geeft de voortgangsrapportage een overzicht van de eerste inzichten en de verbindingen die zijn ontstaan met ander monitoringsonderzoek. Ook wordt uiteengezet welke stappen de projectgroep in 2023 zal zetten om een stevige basis te leggen voor wetenschappelijk onderzoek over de vele kansen die voedselbosbouw te bieden heeft.

Isabelle III

Isabelle van der Zanden in Voedselbos Eemvallei Zuid - foto: Ciska Veen

Het onderzoeksproject Wetenschappelijke Bodemvorming onder de Voedselbosbouw wordt uitgevoerd en medegefinancierd in het kader van het topsectorenbeleid voor de sectoren Agri en Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Het project is voortgekomen uit de onderzoekagenda van de Green Deal Voedselbossen (2017). Het projectconsortium bestaat uit:

  • Wageningen Environmental Research (WEnR), projectleiding
  • Stichting Voedselbosbouw Nederland (initiatiefnemer)
  • Centrum voor Bodemecologie (CSE)
  • Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
  • Provincie Flevoland
  • Aeres hogeschool in Almere
  • HAS Den Bosch
  • Groen Ontwikkelfonds Brabant
  • Regio Noordoost-Brabant
  • Waterschappen De Dommel en Aa en Maas

Klik hier om de Voortgangsrapportage te lezen of raadpleeg de projectenpagina.

Lees ook: 'Kick-off Topsectorenonderzoek 'Wetenschappelijke Bodemvorming onder de Voedselbosbouw'