Zes recepten voor biodiverser, klimaatrobuuster en voedselrijker bos

Zes recepten voor biodiverser, klimaatrobuuster en voedselrijker bos

Voedselrijke, biodiverse en gevarieerde bossen zijn het antwoord op verschillende vraagstukken. Zo willen we in Nederland meer en gevarieerder bos, meer biodiversiteit en minder stikstof en CO2. Maar wat kun je met bos en welk bos past waar? Het project ‘Aantrekkelijke (voedsel)boslandschappen’ biedt voorbeelden voor zes heel verschillende situaties om andere grondeigenaren te inspireren. Op dinsdag 22 november zijn in Wageningen zes uitgewerkte en doorgerekende plannen gepresenteerd van zes (voedsel)boslandschappen, op zes verschillende percelen van landeigenaren in Gelderland. Natuurverrijking, koolstofbinding en opbrengsten uit hout en/of voedselproductie zijn hierbij voor specifieke locaties in beeld gebracht.

In dit project komen partijen samen uit verschillende domeinen: Stichting Voedselbosbouw, Stichting Probos, The Plant/Voedsel uit het Bos en communicatiebureau de Lynx. Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie en provincie Gelderland.

Van klassiek melkveebedrijf tot bosbouwlandgoed

Een boslandschap biedt perspectief voor verschillende situaties. Van droogtegevoelige gebieden tot te natte gronden in de Gelderse Vallei. Ontwerp en soortkeuze zijn van belang om een florerend bos te creëren, dat ook economisch rendabel is. Voorwaarde is dat elk boslandschap iets oplevert: een combinatie van inkomen (voedsel en hout), klimaatbestendigheid, CO2- en stikstofreductie en vooral biodiversiteit. Stichting Voedselbosbouw Nederland en Stichting Probos hebben zes herkenbare terreinen gevonden en samen met de landeigenaren een alternatief landschap ontworpen. Zoals een klassiek melkveebedrijf, een bosbouwlandgoed, een generatie-wisselende boer, een eigenaar van heel natte grond, een bos met grote recreatiedruk en een fruitteler. Juist door de diversiteit van de verschillende plekken en de betrokken ondernemers (nat terrein, droge gronden, landgoed, fruitteeltbedrijf en een voormalige melkveehouderij) zijn het projecten waaruit waardevolle lessen kunnen worden geleerd.

aantrekkelijke voedselboslandschappen

Wouter van Eck, voorzitter van Stichting Voedselbosbouw, tijdens de presentatie van zes ontwerpen van (voedselbos)landschappen in Wageningen - foto: Anje Poortman

De zes projecten bevinden zich allemaal in Gelderland:

  • Bosbouwlandgoed Welna in Epe wil een eenvormig naaldbomenbos verrijken met meerdere soorten, voor biodiversiteitsverbetering én voor houtproductie.
  • Landgoed de Dorskamp in Wageningen wil een veel rijker bos dat beter is voor de biodiversiteit.
  • Het melkveebedrijf van Claudi Rudorf en Howard Koster op rivierklei in Millingen verbreedt eenzijdige melkveehouderij naar regeneratieve landbouw, inclusief vijf hectare voedselbos en agritoerisme.
  • De nieuwe generatie neemt het melkveebedrijf Montferland op arme zandgrond in Kilder over en gaat voor een multifunctioneel bedrijf met een voedselbos en camping.
  • Henk van den Dikkenberg wil een voedselbos ontwikkelen op land met een heel hoge waterstand in Ederveen.
  • Voedselbos Lingehout vormt 3,5 hectare gemengde boomgaard met vooral appel om tot een divers en sociaal beheerd voedselbos.

De presentaties van deze dag zijn hier te downloaden (PDF).

Klik hier voor meer informatie over het project.

Projectpartners Aantrekkelijke voedselboslanschappen