Het Loonse Bos

Het Loonse Bos

Locatie

Helvoirt, Noord-Brabant

Oppervlakte

3 hectare

Ontwerp

Pim de Boer en Wouter van Eck

Partners

Ondernemende Natuurnetwerk Brabant (NNB) en Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Aanleg

November 2019

Informatiebord
BMF_Voedselbossen5-1024x683
Plantdag

Voedselbos ‘Het Loonse Bos’ is een project van Stichting Voedselbosbouw op particuliere landbouwgrond. Het perceel is gelegen in het noorden van Helvoirt, tussen twee natuurgebieden die onderdeel zijn van Natuurnetwerk Brabant (NNB): het Helvoirts Broek en de Loonse en Drunense Duinen. Het ontwerp van het Loonse Bos heeft een tweeledig doel: het creëren van een hogere biodiversiteit en het produceren van een volwaardig voedselpakket met alle benodigde voedingsstoffen. Twee hectare grond wordt ingericht voor productie; één hectare krijgt vooral een educatief karakter. Als pachter van de grond is Stichting Voedselbosbouw verantwoordelijk voor ontwerp, aanleg, beheer en exploitatie. Omdat het voedselbos onderdeel wordt van het Ondernemende Natuurnetwerk Brabant (NNB) wordt het project medegefinancierd door het Groen Ontwikkelfonds Brabant.


Het ontwerp heeft een tweeledig doel: het creëren van meer biodiversiteit en het produceren van een volwaardig voedselpakket

Het voorlopig ontwerp is in 2021 uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Ongeveer 95 procent van het beoogde voedselbos - ruim 7.000 bomen en struiken - is aangeplant. Zowel de bodem als de ligging van het voedselbos brengen uitdagingen met zich mee. De bodem heeft een laag organischestof-gehalte, waardoor deze gevoelig is voor droogte. Door de ligging komt er ook veel wild op het terrein en heeft de wind vrij spel, wat negatieve gevolgen kan hebben voor het plantgoed. Boombescherming, watergiften en extra aanplant van bosplantsoen worden toegepast om de overlevingskansen van het plantgoed te vergroten.

Pim de Boer legt voedselbos aan in Helvoirt - foto - Brabantse Milieufederatie

Pim de Boer (rechts) aan het werk in zijn voedselbos - foto: Brabantse Milieufederatie

Wij werken aan dit project ...

Voorzitter stuurgroep

Wouter van Eck