Voedselbos Zonnegoed

Voedselbos Zonnegoed

Locatie

Ens, Noordoostpolder, Flevoland

Oppervlakte

5,5 hectare

Ontwerp

Evelyn Derksen (Plantschap)

Aanleg

Eerste aanplant februari 2020

planten-joost
filmpploeg-mist
Plantdag1-mist

Een unieke combinatie van oude en nieuwe natuur in het weidse polderlandschap

Voedselbos Zonnegoed is het eerste voedselbos dat op een akker in de Noordoostpolder wordt aangeplant. Als onderdeel van Boerderij Zonnegoed van Joost en Corné van Strien zal het voedselbos opgroeien tegen de achtergrond van het werelderfgoed Schokland. Van Strien wil deze unieke combinatie van oude en nieuwe natuur in het weidse polderlandschap benutten door het voedselbos deels open te stellen voor recreatie en educatie van geïnteresseerde bezoekers. Een deel van de winst die het bedrijf maakt, wordt al geïnvesteerd in verduurzaming van de bodem. Hieraan zal Voedselbos Zonnegoed een waardevolle bijdrage leveren. Bovendien biedt het voedselbos de mogelijkheid om een veel breder assortiment agrarische producten aan te bieden.

Voedselbos Zonnegoed is het eerste voedselbos dat op een akker in de Noordoostpolder wordt aangeplant

Joost van Strien

Voedselbospionier Joost van Strien

Labyrinth

Het grondwerk in Voedselbos Zonnegoed is klaar. Het cirkelvormige midden wordt het recreatieve deel, met onder meer enkele poelen en een labyrint. Hieromheen wordt het productiebos aangelegd

Op basis van het schetsontwerp zijn in de winter van 2020-2021 de randen van het voedselbos aangeplant met soorten voor windkering en bestuiving. In 2021 is grondwerk uitgevoerd. Er zijn poelen gegraven en het centrale labyrint is aangelegd. Ook is ‘s winters het noordelijke deel van het voedselbos aangeplant met voedselbossoorten.

Voedselbos Zonnegoed II.jpg

Het schetsontwerp van Voedselbos Zonnegoed

Het ontwerp wordt in 2022 verder uitgewerkt in samenwerking met Joost van Strien, zodat het perceel in de komende winters kan worden ingevuld met eetbare en stikstofbindende soorten. Heel bijzonder is dat dit voedselbos de naam ‘Parlementair Voedselbos’mag dragen, nadat oud-minister Schouten van Landbouw bij haar afscheid in december 2021 aan elke kamerfractie een boom schonk, aan te planten in een voedselbos in Nederland. Stichting Voedselbosbouw pakte de handschoen op en droeg Voedselbos Zonnegoed voor. In het definitieve ontwerp zullen deze bomen een bijzondere plek krijgen, die kunnen worden bezocht door Tweede Kamerfracties en mensen uit hun netwerk.

Plantdagmist
zon-akker
Plantdag-mistweg

Gerelateerd nieuws

Wij werken aan dit project ...