Voedselbos Lubosch Land

Voedselbos Lubosch Land

Locatie

Ransdaal, Limburg

Oppervlakte

5 hectare

Ontwerp

Erik Rietjens en Wouter van Eck

Aanleg

Eerste aanplant: 2021-2022

Lubosch Land Laura en Geert Jan Nieboer
Wilgentak
Kleine boompjes 22

Een voedselbos in de Limburgse heuvels met hoogteverschillen van tien tot vijftien meter

Op een steenworp afstand van het kerkdorpje Ransdaal, midden in het Limburgse heuvelland, ligt Lubosch Land. De naam verwijst naar de oude naam van de plek waar nu de boerderij van de familie Nieboer ligt. De familie heeft hier een melkveehouderij overgenomen om een duurzame agrarische onderneming op te zetten. Initiatiefnemer Geert Jan Nieboer en zijn dochter Laura hebben geen agrarische achtergrond, maar willen graag een bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame vorm van voedselproductie. Met dit doel voor ogen hebben zij het initiatief genomen voor Lubosch Land. Deze naam is niet alleen een eerbetoon aan de locatie en haar historie, maar ook een ‘paraplu’ voor de activiteiten die zij hier willen ontwikkelen. Zoals de aanplant van Voedselbos Lubosch Land, die in het najaar van 2021 van start is gegaan.

Presentatie groep YSP

Laura Nieboer tijdens een rondleiding op het perceel waar het voedselbos wordt aangeplant

Het voedselbos wordt aangeplant op een heuvelachtig terrein met lössgrond en hoogteverschillen van tien tot vijftien meter. In het ontwerp wordt rekening gehouden met de contouren van dit typisch Limburgse landschap. Er worden zo’n tweehonderd eetbare soorten aangeplant die zo worden geordend dat er straks eenvoudig kan worden geoogst. Voedselbos Lubosch Land zit nog in de eerste ontwikkelfase. Om de jaren tot oogst te overbruggen, is de familie Nieboer een biologische tuinderij, winkel en educatieruimte gestart. Deze is te vinden in de voormalige koeienstal op het terrein. In de winkel kan de familie een loyale klantenkring opbouwen voor als straks het eerste voedsel wordt geoogst. Achterin de stal komt een productieruimte, waar de oogst uit het voedselbos wordt verwerkt tot lokale producten.

Plantseizoen

In februari 2022 zijn de eerste vierduizend bomen geplant. De wind- en elzensingels en een deel van het raster werden aangelegd

In 2021 is een (schets)ontwerp gemaakt. Tijdens de plantdagen in de winter van 2021-2022 zijn alle hagen en boomsingels aangeplant. Daarnaast is een grofmazig grid van pioniers aangelegd op vrijwel het gehele perceel. De bijna 6.000 bomen en struiken die in het vorige plantseizoen zijn aangeplant, zijn hierna flink op de proef gesteld. Periodes met zware regen, stormen, droogte, kou en zon wisselden elkaar af en ook de extreme hitte in de zomer heeft zijn sporen nagelaten. Naar verwachting wordt in de winter van 2022-2023 de eerste grote hoeveelheid productieplantgoed aangeplant.

Het voedselbos in wording-december 2021

Lees ook: 'Een rondje langs de velden': Voedselbos Lubosch land

Wij werken aan dit project...