Voedselbos Beheerlyckheid

Voedselbos Beheerlyckheid

Locatie

Den Osse, Brouwershaven, Zeeland

Oppervlakte

14 hectare

Ontwerp

Maarten Epskamp en Max de Corte (Coöperatie Ondergrond)

Partners

V.O.F. Gaia Impact,

Aanleg

Eerste aanplant februari 2021

wachtfoto-tekst
wachtfoto-tekst
wachtfoto-tekst

Initiatiefnemers Vincent Dellebeke, Anniek Riseeuw en Connie Schoenmakers hebben zich verenigd in V.O.F. Gaia Impact, onder meer met de ambitie om te ondernemen met een voedselbos. Hierbij trekken ze op met een verzekeringsbedrijf, dat speciaal voor dit doel ruim veertien hectare landbouwgrond heeft gekocht in Brouwershaven in Zeeland. Gaia Impact pacht de grond van dit verzekeringsbedrijf. Het voedselbos moet uitgroeien tot een inspiratieplek voor akkerbouwers, scholieren, agro-professionals, bedrijfsleven, overheden, toeristen en bewoners. De ambitie is om ruim 750 soorten bomen en planten aan te planten, zodat het grootste deel van het jaar een breed assortiment aan producten kan worden geoogst.

Voor professionals uit het bedrijfsleven en overheden worden op termijn rondleidingen, workshops en plukdagen georganiseerd. Er is een schetsontwerp gemaakt en in februari 2021 zijn de windhagen aangeplant. In de zomer van 2021 is het ontwerp verder uitgewerkt, zodat in de winter van 2021-2022 - naast randen en boomsingels - grote hoeveelheden eetbare soorten konden worden aangeplant. Daarnaast zijn voor het gedeelte van het inspiratiebos (bezoekersbos) een definitief ontwerp en beplantingsplan gemaakt. Hiervan is ongeveer driekwart aangeplant. In het voorjaar van 2022 wordt het ontwerp van het productiebos verder uitgewerkt, zodat in de winter van de aanplant van de eerste productiegewassen kan worden gestart.

Wij werken aan dit project...