Please reload

En verder....
People
Planet
Prosperity
 
 
Stichting Voedselbosbouw Nederland
 
Doelstelling van de stichting

 

Stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL) is in juni 2016 opgericht door Wouter van Eck, Marc Buiter, Bart Lensink, Fransjan de Waard en Evelyn Derksen.

De ontwikkeling van een groot voedselbos in Almere Oosterwold, in het kader van het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland, vormde de directe aanleiding voor de oprichting van de stichting VBNL. 

Als stichting staan wij voor ontwikkeling en exploitatie van nieuwe en bestaande voedselbossen in Nederland ten behoeve van een duurzame voorziening van behoeften van de vruchtgebruikers aan lekker en gezond, lokaal voedsel, een vitale natuur, aantrekkelijk landschap en nog veel meer.

 

De term ‘vruchtgebruikers’ verwijst naar alle mensen die direct of indirect de ‘vruchten’ plukken van de voedselbossen die mede door de stichting worden aangelegd en/of onderhouden.

 

‘Vruchten’ zijn in dit verband de waarden, producten en (ecosysteem)diensten die mede door de stichting worden gecreëerd en voortgebracht in de vorm van onder andere: smakelijk en gezond voedsel uit de streek, een vitale natuur en aantrekkelijk landschap met veel biodiversiteit, koolstoffixatie in de bodem en biomassa, een gezonde en vruchtbare bodem die veel water kan vasthouden, zaai- en plantgoed, hout, verbondenheid met elkaar, natuur en leefomgeving en diverse diensten op gebied van gezondheid, welzijn, educatie en recreatie.

 

Daarnaast beogen wij als stichting zoveel mogelijk bij te dragen aan een waardevolle natuurbeleving in voedselbossen en aan de ontwikkeling en verspreiding van hoogwaardige kennis over eetbare natuur in het algemeen en voedselbossen en permacultuur in het bijzonder.

Het duurzaamheidsstreven van de stichting richt zich aldus op het creëren van waarde in de duurzaamheiddomeinen People, Planet en Prosperity zonder afwenteling van problemen naar elders en later. De stichting verbindt dit streven naar integrale waardecreatie met een voortdurende oriëntatie op de ontwikkeling en toepassing van duurzame functiecombinaties. Een voedselbos vervult immers altijd meerdere duurzame functies tegelijk en creëert aldus, als het ware in één beweging, ook duurzame waarde in meerdere domeinen tegelijk.

Kernactiviteiten

 

Om onze doelen te realiseren ontplooien we als stichting VBNL de volgende kernactiviteiten:

Werving en ondersteuning van mensen en middelen die nodig zijn voor een duurzame ontwikkeling en exploitatie van voedselbossen in Nederland

Ontwerpen, aanleggen, beheren en exploiteren van vitale voedselbossen in Nederland

Ontwikkeling en verspreiding van kennis en vaardigheden in relatie tot voedselbossen en andere vormen van eetbare natuur in gematigde klimaatzones, onder meer door middel van onderzoek, advies, training en educatie.

Bestuur

 

Het vijfkoppig bestuur van de stichting is een gevarieerd gezelschap met een gezamenlijke passie voor voedselbossen. We hebben zeer diverse achtergronden en brengen ruime ervaring mee uit verschillende vakgebieden.

We stellen onszelf graag aan u voor.

Marc Buiter

Secretaris

Evelyn Derksen

Bestuurslid

Wouter van Eck

Voorzitter

Bart Lensink

Penningmeester

Fransjan de Waard

Bestuurslid

 
Raad van Toezicht

Henk Renting >

Senior programmamanager bij RUAF Foundation

Nel Sangers >

Zelfstandig adviseur in de non-profit sector

Coen van Dedem >

Consultant DEDEM Trust & Change | General Counsel ForestEffect Fund

Jan Spijkerboer>

Senior adviseur Gebiedsontwikkeling | Rentmeester bij het Kadaster

Beloningsbeleid

 

Stichting Voedselbosbouw Nederland heeft met haar activiteiten nadrukkelijk geen winstoogmerk. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Stichting voedselbosbouw Nederland