Database Cultivars en Onderstammen

Soorten voor de toekomst: een open source voedselbosplantendatabase

Binnenkort verschijnt hier een op functionele eigenschappen gebaseerde open source planten-database voor de professionele voedselbosbouw met minstens honderd veelbelovende soorten, inclusief hun cultivars en onderstammen. Deze database biedt allerlei keuzemogelijkheden voor ontwerpers en (toekomstige) boeren die werkzaam zijn in de professionele voedselbosbouw. Ook bevat de database belangrijke informatie voor onderzoekers, studenten, beleidsmakers en amateurtuiniers die zich richten op voedselbossen en andere vormen van agroforestry.

Aanpak en uitvoering

Om tot een selectie van functionele eigenschappen, soorten, hybriden, cultivars en onderstammen te komen, is een praktijkgericht scriptieonderzoek verricht. Interviews met 26 experts uit de praktijk en de wetenschap bieden een op bewijs gebaseerde, systematische onderbouwing voor de keuze van veelbelovende soorten en eigenschappen. Vervolgens is een werkgroep van experts opgericht om voor 55 soorten die een grote potentie hebben voor de grootschalige en commerciële teelt hun cultivars en - indien van toepassing - hybriden en onderstammen te selecteren.

Aronia

Groesbeek

Toekomstperspectief

Op dit moment coördineert Stichting Voedselbosbouw in samenwerking met Stichting ReGeneratie studentenonderzoek om de kennis uit de praktijk, literatuur en veldonderzoek te verzamelen om de planten-database volledig te vullen. In de toekomst zal door middel van lange termijn-monitoring de prestatie van veelbelovende cultivars en onderstammen op sleuteleigenschappen via deze database verzameld, opgeslagen en gedeeld worden.

De database biedt keuzemogelijkheden voor ontwerpers en (toekomstige) boeren die werkzaam zijn in de professionele voedselbosbouw

Een toegankelijke database die de gecontextualiseerde en met bewijs onderbouwde prestaties van zowel soorten als cultivars en onderstammen op het complete scala van ontwerpcriteria voor ogen heeft, is uniek. Het streven is dat deze database de transitie naar een duurzaam (en goed ontworpen) voedselsysteem in een stroomversnelling brengt.


Disclaimer

Met veel planten in deze database is (nog) weinig teeltervaring in Nederland, zeker niet in de lokale context. Beschouw deze database daarom vooral als een inspiratiebron en handleiding. Pionier vooral óók ook met soorten, rassen en onderstammen die niet via deze database worden ontsloten.