Database cultivars en onderstammen

Soorten voor de toekomst, een vooruitblik

Open source voedselbos planten database

Binnenkort verschijnt hier een op functionele eigenschappen gebaseerde open-source planten database voor de professionele voedselbosbouw met ten minste 100 veelbelovende soorten, inclusief hun cultivars en onderstammen. In de eerste plaats biedt deze database keuzemogelijkheden voor ontwerpers en (toekomstige) boeren werkzaam in de professionele voedselbosbouw. Daarnaast bevat deze database relevante informatie voor onderzoekers, studenten, beleidsmakers en amateurtuiniers die zich zowel richten op voedselbossen als andere agroforestry-systemen.

Aanpak en uitvoering

Om tot de selectie van de functionele eigenschappen, soorten, hybriden, cultivars en onderstammen te komen is eerst praktijkgericht scriptie-onderzoek uitgevoerd. Interviews met 26 experts uit de praktijk en wetenschap vormen een op bewijs gebaseerde, systematische onderbouwing voor de keuze van veelbelovende soorten en eigenschappen. Vervolgens is een werkgroep van experts uit de praktijk opgericht om voor 55 soorten die in het bijzonder potentie hebben voor de grootschalige, commerciële teelt hun cultivars en indien van toepassing hybriden en onderstammen te selecteren.

State of the art en toekomstperspectief

Momenteel coördineert Stichting Voedselbosbouw Nederland in samenwerking met Stichting ReGeneratie studentenonderzoek om de bestaande kennis uit praktijkervaring, literatuur en veldonderzoek te verzamelen om de planten database volledig in te vullen. In de toekomst zal middels lange termijn monitoring de prestatie van veelbelovende cultivars en onderstammen op sleuteleigenschappen verzameld, opgeslagen en gedeeld worden via deze database.

Tot slot

Een voor ieder toegankelijke database die de gecontextualiseerde en met bewijs onderbouwde prestatie van zowel soorten als cultivars en onderstammen op het complete scala van ontwerp-criteria beoogt is uniek. Ons doel is dat deze database de noodzaak voor urgente en radicale transitie naar een duurzaam (en goed ontworpen) voedselsysteem versnelt. Desalniettemin, komt bij deze database een disclaimer. Met veel van de planten in deze database is weinig teeltervaring in de Nederlandse context, laat staan binnen lokale contexten. Bovendien staat diversiteit aan de basis van een robuust voedselsysteem. Beschouw deze database daarom vooral als een inspiratie en hand-leiding, maar niet als een heilige graal. Pionier daarom ook met soorten, rassen en onderstammen die niet in deze database zijn ontsloten.