Voedselbos Eemvallei Zuid (Flevoland)
Kerngegevens:

Locatie:

Oppervlakte:

Ontwerp:

Aanleg:

Partners:

Oosterwold, Almere

50 ha

Stichting VBNL

vanaf 2019

Staatsbosbeheer

Stichting Speelwildernis

Natuurboerderij Vliervelden

Stichting VBNL

Provincie Flevoland

Projectbeschrijving:
In Eemvallei Zuid werken stichting Voedselbosbouw Nederland, stichting Speelwildernis Oosterwold, Natuurboerderij Vliervelden en Staatsbosbeheer samen aan de ontwikkeling van Nieuwe Natuur in het kader van het gelijknamige programma van de provincie Flevoland. Langs de historische contouren van de Eemvallei ontwikkelen we een gebied van ruim 50 hectare waarin natuur, stad en landbouw op innovatieve wijze met elkaar worden verweven. Het gebied is niet in één hokje te vangen. Het is een natuurlijk bos, een rijke boomgaard en een wilde speeltuin tegelijk. Het is niet alleen een nieuw natuurgebied, maar ook een innovatief landbouwgebied omgeven door woningen. Je kunt er recreëren, maar er wordt ook gewerkt. Iedereen kan er spelen, leren en genieten van natuur en cultuur. Het gebied geeft kortom een boeiend doorkijkje naar een duurzame toekomst van natuur, stad en landbouw.
Stichting voedselbosbouw Nederland

© 2016 Stichting Voedselbosbouw Nederland