Voedselbos Eemvallei Zuid (Flevoland)
Kerngegevens:

Locatie:

 

Oppervlakte:

Ontwerp:

Aanleg:

Partners:

Oosterwold, Almere
(Google Maps)

50 ha

Stichting VBNL

vanaf 2019

Staatsbosbeheer

Stichting Speelwildernis

Natuurboerderij Vliervelden

Stichting VBNL

Provincie Flevoland

085.jpg
Projectbeschrijving:
In Eemvallei Zuid werken stichting Voedselbosbouw Nederland, stichting Speelwildernis Oosterwold, Natuurboerderij Vliervelden en Staatsbosbeheer samen aan de ontwikkeling van Nieuwe Natuur in het kader van het gelijknamige programma van de provincie Flevoland. Langs de historische contouren van de Eemvallei ontwikkelen we een gebied van ruim 50 hectare waarin natuur, stad en landbouw op innovatieve wijze met elkaar worden verweven. Het gebied is niet in één hokje te vangen. Het is een natuurlijk bos, een rijke boomgaard en een wilde speeltuin tegelijk. Het is niet alleen een nieuw natuurgebied, maar ook een innovatief landbouwgebied omgeven door woningen. Je kunt er recreëren, maar er wordt ook gewerkt. Iedereen kan er spelen, leren en genieten van natuur en cultuur. Het gebied geeft kortom een boeiend doorkijkje naar een duurzame toekomst van natuur, stad en landbouw.
Begin 2020 is de hardware van het gebied aangelegd. Wegen, fiets- en voetpaden, bomenlanen en een parkeerplaats. In het korte plantseizoen 2019/2020 is de basis van machinaal aangeplante vakken gereed gekomen en zijn de kilometerslange pluklinten aangeplant door zo ongeveer 100 vrijwilligers. Na storm en regen nu weer een zeer droge periode. Het wordt een spannend jaar voor de jonge aanplant in het gebied.
Ondertussen wordt er verder gewerkt aan het ontwerp van de volgende beplantingslagen waarmee we gaan mengen in de bosvakken waar nu vooral pioniersoorten staan. De komende jaren zal het bos opgroeien evenals de wijk eromheen.
Eemvallei Zuid heeft een kernteam van vrijwilligers die zich de komende jaren gaan inzetten voor dit voedselbos. Het zal nog even duren voor de projectinformatie op orde is maar als u vragen heeft, neem contact op met de stichting.
043.jpg
028.jpg
Stichting voedselbosbouw Nederland